Ogloszenia duszpasterskie 7 Niedziela zwykła rok A

18-02-2017
 

Parafia Rzymskokatolicka                                                                 Stobno 2017.02.19

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-980 Trzcianka

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 7 Niedziela zwykła rok A

Kiedy ktoś nas skrzywdzi, trudno jest wybaczyć. Zdarza się też, że są wokół nas

osoby, z którymi nie potrafimy się porozumieć. Może się w nas rodzić nienawiść

i wrogość do takich ludzi. W dzisiejszych czytaniach usłyszymy: ,, Nie będziesz żywił

w sercu nienawiści do brata”. Mamy kochać, a nie nienawidzić. Taka jest droga

chrześcijańska.. Nie jest to droga łatwa, ale nie jesteśmy sami. Jezus mówi:

,, Módlcie się za tych, którzy was prześladują”. Podczas tej Mszy św. pomódlmy się

za osoby, które SA dla nas trudne, oraz za tych, od których doświadczaliśmy

jakiegoś zła.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 6 Niedziela Zwykła Rok A

10-02-2017
 

Parafia Rzymskokatolicka                                       Stobno 2017.02.12

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-980 Trzcianka

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 6 Niedziela zwykła rok A

Podążamy za Chrystusem jest wymagające. Mądrość polega na tym, żeby nie

tylko przestrzegać Bożych przykazań, lecz także angażować w to swoje serce.

W psalmie dziś zaśpiewamy:,, Błogosławieni, którzy zachowują Jego napomnienia

i szukają Go całym sercem”. Niech nasz udział we Mszy św. będzie nie tylko

wypełnieniem przykazania, ale również wchodzeniem w Bożą obecność i wsłuchaniem

się w słowa , które Bóg kieruje do każdego z nas.


więcej

Ogloszenia duszpasterskie 5 Niedziela zwykła Rok A

03-02-2017
 

Parafia Rzymskokatolicka                                        Stobno 2017.02.05

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-980 Trzcianka

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 5 Niedziela Zwykła Rok A

Jezus nadaje sens naszemu życiu, a my jesteśmy wezwani, aby dzielić się tym

dobrem, które otrzymaliśmy. Nie po to, żeby być bardziej popularnym, ale dla

większej chwały Ojca w niebie. Kiedy odrzucamy Boga, nasze życie traci smak

i ogarnia jej ciemność. Są dwie drogi. To my dokonujemy wyboru, którą z nich

idziemy.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 3 Niedziela zwykła rok A

20-01-2017
 

Parafia Rzymskokatolicka                                                            Stobno 2017.01.22

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-980 Trzcianka

Tel 067 216 40 52

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

       Ogłoszenia duszpasterskie 3 Niedziela Zwykła Rok A

,, Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” – ileż razy w swoim życiu słyszeliśmy to

zdanie? A jednak to wezwanie Jezusa do nawrócenia i zapewnienie , że ,, czas się

wypełnił i bliskie jest królestwo Boże”, pozostaje nadal aktualne. Pan Jezus mówi

dzisiaj do każdego i każdej z nas ,, Pójdź za mną” . Warto się wsłuchać w Jego słowa

i odpowiedzieć swoim życiem na nie, bo pójście za Jezusem to podążanie najlepszą

drogą.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 2 Niedziela Zwykła rok A

13-01-2017
 

Parafia Rzymskokatolicka                                     Stobno 2017.01.15

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-980 Trzcianka

Tel 067 216 40 52

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 2 Niedziela Zwykła Rok A

Kiedy Jan zobaczył Jezusa, powiedział: ,, Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy

świata”. Jan dawał świadectwo o tym, że Jezus jest Synem Bożym. Jezus

przechodzi również przez nasze życie. Tylko czy potrafimy Go rozpoznać tu ,

podczas tej Mszy św. , oraz w naszym codziennym życiu? Bo jak inaczej mamy dać

o Nim świadectwo.


więcej