Ogłoszenia duszpasterskie 18 Niedziela Zwykła rok B

29-07-2016
 

Parafia Rzymskokatolicka                                                  Stobno 2016.07.31

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-980 Trzcianka

Tel 067 216 40 52

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 18 Niedziela Zwykła Rok C

,, Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne. Jam jest chleb życia” - mówi Pan Jezus w

dzisiejszej Ewangelii do szemrających przeciwko Niemu Żydów. Może i w sercach wielu

z nas rodzą się liczne wątpliwości co do obecności Pana Jezusa w Najświętszym

Sakramencie. Jednak przyszliśmy na Mszę św., aby wsłuchać się w Jego słowo i przyjąć

Go do swojego serca. Nie wahajmy się mówić Panu Jezusowi o naszych wątpliwościach

i prosić o wiarę.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 17 Niedziela zwykła rok A

22-07-2016
 

Parafia Rzymskokatolicka                                           Stobno 2016.07.24

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-980 Trzcianka

Tel 067 216 40 52

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 17 Niedziela Zwykła Rok C

Proście, szukajcie, kołaczcie- tak, wiemy, ze tak powinniśmy robić. Ale kiedy nic się nie

zmienia, to trudno czekać, a cierpliwość powoli się wyczerpuje. Tymczasem Jezus

zapewnia nas, że ,, kto prosi, otrzymuje; kto szuka znajduje; a kołaczącemu otworzą”.

Uczy nas też, żeby modląc się, zwracać się do Boga: ,, Ojcze „. Ojciec nie pozostanie

przecież obojętny na wołanie swoich dzieci, tym bardziej kiedy proszą o Ducha Świętego.

 


więcej

Ogloszenia duszpasterskie 16 Niedziela Zwykła rok C

15-07-2016
 

Parafia Rzymskokatolicka                                             Stobno 2016.07.17

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-980 Trzcianka

Tel 067 216 40 52

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 16 Niedziela Zwykła Rok C

Scena z dzisiejszej Ewangelii pokazuje nam dwie siostry : Marię i Martę. Marta krząta się,

chcąc jak najlepiej ugościć Jezusa, a Maria w tym czasie słucha Pana. Te dwie postawy

nie muszą być przeciwstawne. Podczas liturgii słuchamy słowa Bożego, kontemplujemy

obecność Boga w Najświętszym Sakramencie. Wychodząc z kościoła, nie zamykamy

rozdziału pod tytułem ,, Bóg” do kolejnej niedzieli, ale jesteśmy wezwani do głoszenia

Ewangelii. Ta aktywność może się wyrażać np. w uczynkach miłosierdzia czy też

w modlitwie za innych.


więcej

Ogloszenia duszpasterskie 15 Niedziela zwykła rok C

09-07-2016
 

Parafia Rzymskokatolicka                                                Stobno 2016.07.10

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno

Kasztanowa 14

64-980 Trzcianka

Tel 067 216 40 52

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 15 Niedziela Zwykła Rok C ,,

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego”- takie słowa psalmu zaśpiewamy dzisiaj.

Kiedy jesteśmy pod opieką Jezusa- Dobrego Pasterza, nic złego nam nie grozi. On zna

nas i troszczy się o nas, broni nas i ochrania. Naucza nas i zachęca do odpoczynku.

Wsłuchajmy się w Jego głos, i dajmy się Mu poprowadzić, zaufajmy Mu, On nie zostawi

swoich owiec.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 14 Niedziela Zwykła rok C

01-07-2016
 

Parafia Rzymskokatolicka                                            Stobno 2016.07.03

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno

Kasztanowa 14

64-980 Trzcianka

Tel 067 216 40 52

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 14 Niedziela Zwykła Rok C

Radujmy się . Bliskie jest królestwo Boże. Radujmy się. Bóg jest z nami, nie musimy się

niczego lękać. Radujmy się, bo nasze imiona zapisane są w niebie. Dzisiejsza liturgia

wzywa nas do radości i wychwalania Boga za jego dzieła. W Ewangelii usłyszymy

o siedemdziesięciu dwóch, którzy wrócili z radością, choć Jezus posłał ich jak owce

między wilki. Wszelkie niepokoje i trudności możemy oddać Panu podczas tej liturgii

i radować się jego bliską obecnością.


więcej