Ogloszenia duszpasterskie 15 Niedziela zwykła rok B

12-07-2024
 

Parafia Rzymskokatolicka                    Stobno 2043.07.14

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 15 Niedziela Zwykła Rok B

W dzisiejszej liturgii usłyszymy, że Bóg w Chrystusie wybrał nas

przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed

Jego obliczem. Przeznaczył nas dla siebie jako synów , z miłości.

Gromadząc się na tej Eucharystii w imię Jezusa Chrystusa,

Otwórzmy się na tę miłość. I abyśmy z czystym sercem mogli

sprawować tę święte obrzędy, przeprośmy za wszystkie nasze

grzechy.


więcej

Dyżury Lektorów Stobno

06-07-2024
 

                                             Dyżury Lektorów Stobno               

Data        Godzina   Nazwisko Imię  

07.07.24  8:00     Humińska Wiktoria

               12:00     Aninowski Andrzej, 

14.07.24 .  8:00    Huminska Wiktoria

               12:00    Iwan Parecka Ewelina

21.07.24     8:00  Rentrz Angelika

               12:00   Tyrlicz Tomasz

28.07.24    8:00   Batura Monika 

               12:00   Tyrlicz Tomasz

04.08.24   8:00      Milczarek Ludwik

              12:00      Batura Monika

11.08.24  8:00     Huminska      Wiktoria  

             12:00     Rentz Angelika 

25.08.24   8:00    Humińska Wiktoria 

              12:00     Batura Monika

01.09.24   8:00     Humińska Wiktoria   

              12:00     Rentz Angelika

08.09.24   8:00      Milczarek Ludwik  

             12:00       Tyrlicz Tomasz 

15.09.24  8:00      Milczarek Ludwik  

             12:00      Batura Monika

22.09.24  8:00      Humińska Wiktoria   

             12:00      Iwan Parecka Ewelina

29.09.24  8:00      Milczarek Ludwik   

             10:00      Tyrlicz Tomasz

04.10.24 19:00      Aninowski Andrzej Iwan Parecka Ewelina

06.10.24  8:00       Humińska Wiktoria  

             12:00       Aninowski Andrzej

13.10.24  8:00       Milczarek Ludwik 

             12:00      Rentz Angelika

20.10 24 8:00        Humińska Wiktoria

             12:00       Batura Monika

27.10.24 8:00         Milczarek Ludwik

             12:00        Iwan Parecka Ewelina

01.11.24  8:00        Milczarek Ludwik

             12:00       Aninowski Andrzej Tomasz Tyrlicz

o3.11.24  8:00       Humińska Wiktoria

                        12:00       Iwan Parecka Ewelina


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 14 Niedziela Zwykła rok B

06-07-2024
 

Parafia Rzymskokatolicka                 Stobno 2024.07.07

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 14 Niedziela Zwykła Rok B

Jezus mieszkańcom swoich rodzinnych stron wydałsię zbyt

powszedni. Z powodu swojego niedowiarstwa nie doświadczyli

mocy Bożej. ,, Nie mógł tam zdziałać żadnego cudu”- usłyszymy

podczas dzisiejszej liturgii słowa. Nam także grozi rutyna

w obcowaniu ze świętością i dotyczy to również Eucharystii.

Zwróćmy się więc do Jezusa, prosząc Go, aby odnowił w nas

świadomość, jak wielkim darem jest Jego bliskość.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 13 Niedziela zwykła rok B

28-06-2024
 

Parafia Rzymskokatolicka                      Stobno 2024.06.30

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 13 Niedziela Zwykła Rok B

,, Nie bój się , wierz tylko”- to wezawanie z czytanego dziś

fragmentu Ewangelii Jezus kieruje nie tylko do ojca dziewczynki,

którą za chwilę wskrzesi. Zbawiciel prosi każdego z nas:

nieżależnie od tego, co przeży- ufaj, a zobaczysz cud. Podczas

tej Eucharystii przedstawmy dobremu Bogu nasze sprawy

i pozwólmy Mu działać.


więcej

Ogloszenia duszpasterskie 12 Niedziela zwykła rok B

21-06-2024
 

Parafia Rzymskokatolicka                                              Stobno 2024.06.23

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 12 Niedziela Zwykła Rok B

Całe stworzenie jest posłuszne swojemu Stworzycielowi, nawet

wicher i jezioro. Jedynie człowiek, mając wolną wolę, może

wybierać, komu chce służyć. Nasza obecność na Eucharystii

oznacza, że wybieramy naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech

On przemienia nasze serca i prowadzi do zjednoczenia z Ojcem

i Duchem Świętym.


więcej