Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Palmowa Rok B

24-03-2018
 

Parafia Rzymskokatolicka Stobno 2018.03.25 p.w. Św. Franciszka z Asyżu Stobno Kasztanowa 14 64-980 Trzcianka Kom 607052061 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064 Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Palmowa Rok B Obchodzona dzisiaj Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. Chrystus wjeżdża do Jerozolimy na osiołku wśród okrzyków tłumu. My również z palmami w reku uznajemy w Jezusie naszego króla. Czeka Go jednak męka i śmierć krzyżowa. Bądźmy w tym szczególnym czasie przy Jezusie.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 5 Niedziela Wielkiego Postu Rok B

16-03-2018
 

Parafia Rzymskokatolicka Stobno 2018.03.18 p.w. Św. Franciszka z Asyżu Stobno Kasztanowa 14 64-980 Trzcianka Kom 607052061 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064 Ogłoszenia duszpasterskie 5 Niedziela Wielkiego Postu Rok B Kolejna niedziela Wielkiego Postu jest dla nas wezwaniem do nawrócenia. Jezus mówi: ,, Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, a jeśli obumrze, przynosi plon obfity”. Tak samo i nasze serca muszą się przemienić, abyśmy nie upatrywali największej wartości w dobrach tego świata, ale zwrócili się ku Bogu. Chodzi przecież o nasze zbawienie. Niech wyśpiewany dzisiaj refren psalmu,, Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste” będzie wyrazem pragnienia naszego nawrócenia.


więcej

Ogłaszenia duszpatsrskie 4 Niedziela Wielkiego Postu rok B

09-03-2018
 

Parafia Rzymskokatolicka Stobno 2018.03.11 p.w. Św. Franciszka z Asyżu Stobno Kasztanowa 14 64-980 Trzcianka Kom 607052061 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064 Ogłoszenia duszpasterskie 4 Niedziela Wielkiego Postu Rok B ,, Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy , nie zginął, ale miał życie wieczne”. To zdanie, niosące niezwykle ważną dla nas treść, wybrzmiewa podczas dzisiejszej liturgii. Przypomina nam o miłości Boga, który chce, abyśmy dostąpili życia wiecznego. Dlatego ofiarował swojego Syna Jezusa, aby nas zbawić. Jednak czy życie wieczne jest tym, do czego rzeczywiście dążymy? W połowie Wielkiego Postu warto zdać sobie pytanie o wiarę i miejsce Boga w naszym życiu.


więcej

Ogloszenia Duszpasterskie 3 Niedziela Wielkiego Postu Rok B

03-03-2018
 

Parafia Rzymskokatolicka Stobno 2018.03.04 p.w. Św. Franciszka z Asyżu Stobno Kasztanowa 14 64-980 Trzcianka Kom 607052061 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064 Ogłoszenia duszpasterskie 3 Niedziela Wielkiego Postu Rok B Św. Paweł dziś przypomina,, Głosimy Chrystusa ukrzyżowanego” Sensem naszego przyjścia na Mszę św. jest spotkanie z Jezusem, który umarł i zmartwychwstał. W czsie Wielkiego Postu wielokrotnie dotykamy kwestii ludzkiej słabości i grzechów, które obciążają nasze sumienia. Patrząc na Chrystusa ukrzyżowanego, zobaczymy tego, któremu nasz los nie jest obojętny. Jezus z miłosierdziem przyjmuje człowieka wyznającego swoje grzechy. Ulituje się także nad nami, gdy z ufnością i żalem przyznamy się do naszych win.


więcej

2 Niedziela Wielkiego Postu rok B

23-02-2018
 

Parafia Rzymskokatolicka Stobno 2018.02.25 p.w. Św. Franciszka z Asyżu Stobno Kasztanowa 14 64-980 Trzcianka Kom 607052061 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064 Ogłoszenia duszpasterskie 2 Niedziela Wielkiego Postu Rok B Wielki Post , który przeżywamy, jest dla nas wielkim wezwaniem do nawrócenia. Bóg chce naszego dobra i choć nie rozumiemy, co przydarza nam się w życiu, musimy pamiętać, że Jemu zależy na nas. Nawrócenie jest decyzją powrotu do kochającego Boga. W ewangelii usłyszymy słowa Boga Ojca, To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. Zaufajmy Jezusowi, a On nas poprowadzi.


więcej