OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 29 NIEDZIELA ZWYKłA ROK B

Parafia Rzymskokatolicka                        Stobno 2021.10.17

 p.w. Św. Franciszka z Asyżu

 Stobno Kasztanowa 14

 64-905 Stobno

 Kom 607052061

 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

 Ogłoszenia duszpasterskie 29 Niedziela Zwykła Rok B

 Zgromadzeni na Eucharystii jako Kościół- wspólnota chcemy

 słuchać słowa Jezusa. Który ,, nie przyszedł, aby Mu służono,

 lecz, żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu”.

 Pamiętając, że owocem Jego śmierci jest dar Ducha Świętego,

 prośmy o umiejętność aktywnego podjęcia odpowiedzialności za

 dobro Kościoła. Niech rozpoczynający się dzisiaj diecezjalny etap

 synodu zwołanego przez papieża Franciszka przyniesie

 błogosławione owoce.

 1.Intencje.

 Niedziela

    8:00 St. – Śp. Bronisławę Paszkiewicz. Aleksandra, Stanisławę

                        Paszkiewicz. Stefanie i Stanisława Kotułów.

                         Mirosława Brzezińskiego.

 10:00 ŁU – Śp. Eugeniusz, Marię Matusiak

 12:00 St.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Zuzanny

                w 1 r. urodzin.

 Piątek

 17:00 ŁU- Śp. Marię, Eugeniusza.

 Sobota

 18:00 St.- Śp. Genowefę Moroch ( od córki Ireny z rodziną)

 Niedziela

    8:00 St. – Śp. Kazimierza Pływaczyka w 19 r. śm. Oraz Ingę.

                        Ks. Tadeusza Kwitowskiego. Konrada Pływaczyka.

 10:00 ŁU – Śp. Mirosława Mandziuk.

 12:00 St. – Śp. Bolesława, Zofię, Romanę i zmarłych z obojga

                       stron.

 2. Nabożeństwo różańcowe będzie:

     St- W niedzielę o godzinie 11:30 , W ciągu tygodnia

          o godzinie 17:30 Proszę aby różaniec został poprowadzony

          przez Żywy Różaniec .

     ŁU- W niedzielę o godzinie 9:30 w ciągu tygodnia o 16:30

           proszę aby różaniec został poprowadzony przez Żywy

           Różaniec.

3.W przyszłą niedziele rozpoczynamy Tydzień Misyjny.

4.Na stoliku zostały wyłożone kartki na wypominki.

   Proszę czytelnie wypełnić te kartki.

5.Od Poniedziałku do czwartku ksiądz jest na rekolekcjach

   kapłańskich w Skrzatuszu.

6. Dzisiaj po mszy św. będzie zbiórka na utrzymanie Bożego

    grobu w Jerozolimie.

7.Spotkania z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania

   odbędą się:

   ŁU- Piątek 17:00

    St- Sobota 18:00

 8. W czwartek o godzinie 18:00 odbędzie się spotkanie

    synodalne.

 7.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła.

   W tym tygodniu proszę: Okrój Grzegorz, Kulasek Mirosława

   Do Pana odszedł Henryk Zwoliński