OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 29 NIEDZIELA ZWYKłA ROK B

Parafia Rzymskokatolicka                                                  Stobno 2018.10.21

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Trzcianka

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

       Ogłoszenia duszpasterskie 29 Niedziela Zwykła Rok B

W dzisiejszej antyfonie na wejście pojawia się wezwanie ,, Wołam do Ciebie, bo Ty mnie,

Boże, wysłuchasz”. U Boga możemy szukać pomocy i opowiadać Mu o trudnych sprawach,

a także o bliskich nam osobach. Jezus zna nasze słabości i pojawiające się czasem

wątpliwości, ale On nas nie odrzuca. Podczas Mszy św. Wołamy z ufnością do Boga,

wierząc , że nas wysłucha.

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Bronisławę Paszkiewicz. Aleksandra, Stanisławę Paszkiewicz.

                       ( od męża i syna)

10:00 ŁU – Śp. Jana Juszczaka 20 r. śm.

12:00 St.- Śp. Jana Sapatę Gr. 28

Poniedziałek

17:00 St.- Śp. Jana Sapatę Gr. 29

Wtorek

17:00 ŁU- Śp. Jana Sapatę Gr. 30

Środa

17:00 St.- Śp. Wiktorię Smetanę ( od Ewy i Darka z rodziną).

Czwartek

17:00 St.- Śp. Mieczysława Pyziaka ( od siostry z rodziną)

Piątek

17:00 ŁU.– O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Katarzyny Felskiej i jej rodziny.

18:00 St.- Śp. Mieczysława Pyziaka ( od sąsiadów).

Sobota

17:00 St. – Śp. Julię Szczerba 2 r. śm.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Kazimierza Pływaczyka w 16 r. Śm. Oraz Ingę. Ks. Tadeusza Kwitowskiego.

10:00 ŁU – Śp. Henryka Kazimierczaka w 2. r. śm.

12:00 St – Śp. Juliana, Stanisława Ziółkowskich.

2. Adoracja przed najświętszym sakramentem będzie:

St- Czwartek 16:00,

ŁU- Piątek 16:00

3. Nabożeństwo różańcowe będzie:

St- W niedzielę o godzinie 11:30 , W ciągu tygodnia o godzinie 16:30 a w Piątek o godzinie

      17:30 Proszę aby różaniec został poprowadzony przez Żywy Różaniec .

ŁU- W niedzielę o godzinie 9:30 w ciągu tygodnia o 16:30 proszę aby różaniec został

         poprowadzony przez Żywy Różaniec.

4. W sobotę odbędzie się dzień skupienia w Skrzatuszu dla wszystkich zaangażowanych

     w Synod diecezjalny. Dzień skupienia rozpocznie się o godzinie 10:00

5.Dzisiaj w niedziele rozpoczynamy Tydzień Misyjny.

6.Na stoliku zostały wyłożone kartki na wypominki. Proszę czytelnie wypełnić te kartki.

7 .W dniu 16.10. 2018 r w późnych godzinach popołudniowych dokonano profanacji Figury

św. Jana Pawła II na Pl. Zwycięstwa w Pile. W poniedziałek ofiarujemy różaniec jako

ekspiacje za popełnione zło i o nawrócenie sprawców.

8.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu proszę:

 St.- Ilicki Marcin, Meier Daria.

    ŁU – według zeszytu.