OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 28 NIEDZIELA ZWYKłA ROK B

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Mariannę , Kazimierza, Mirosława Dudek. Juliana, Stanisława Ziółkowskich.

10:00 ŁU – O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Józefy w 70 r. ur. i Teresy.

12:00 St - Śp. Krzysztofa Kułaka

Poniedziałek

17:00 St. – Za parafian.

Wtorek

17:00 ŁU – Śp. Urszulę Deckert 1 r. śm.

Środa

17:00 St. – Śp. Julię Szczerba ( od rodziny Połyniaków)

Czwartek

17:00 St.- Śp. Zofię Jeremczuk 8 r. śm.

Piątek

17:00 ŁU– Za parafian.

18:00 St.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla mamy Teresy ( od córki z rodziną).

Sobota

13:00 St. – O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Urszuli i Kazimierza Bonikowskich

                  z okazji 50 r. ślubu

15:00 St. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla wszystkich strażaków OSP W Stobnie

17:00 ŁU.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Leona Zdzisława Tarnawskich ( chrzest)

                i Łukasza Siekańskiego z okazji 18 ur.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Bronisławę Paszkiewicz. Stefanię Kotułę.

10:00 ŁU – Śp. Irenę, Franciszka, Henryka Jankowskich.

12:00 St.- Śp. Jana, Krystynę, Bolesława i rodziców z obojga stron.

2. Adoracja przed najświętszym sakramentem będzie:

St- Czwartek 16:00,

ŁU- Piątek 16:00

3. Nabożeństwo różańcowe będzie: St- W niedzielę o godzinie 11:30 , W ciągu tygodnia

    o godzinie 17:30 a czwartek o godzinie 16:30 Proszę aby różaniec został poprowadzony

   przez Żywy Różaniec .

ŁU- W niedzielę o godzinie 9:30 w ciągu tygodnia o 16:30 proszę aby różaniec został

       poprowadzony przez Żywy Różaniec.

4.Dzisiaj obchodzimy XVI Dzień Papieski. Po Mszach św. będzie zbiórka na Żywy pomnik

,, Dzieło Nowego Tysiąclecia” – stypendium dla młodzieży.

5.W Piątek o godzinie 19:00 odbędzie się katecheza dla bierzmowanych Gr. II

6. Zachęcam do nabycia kalendarza Diecezjalnego. Koszt 8 zł.

7.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu proszę:

Połyniak Dariusz, Więckiewicz Anna

ŁU – według zeszytu.

Do Pana odeszła Szczerba Julia.