OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 26 NIEDZIELA ZWYKłA ROK B

Parafia Rzymskokatolicka                         Stobno 2021.09.26

 p.w. Św. Franciszka z Asyżu

 Stobno Kasztanowa 14

 64-905 Stobno

 Kom 607052061

 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

 Ogłoszenia duszpasterskie 26 Niedziela Zwykła Rok B

 Gromadzimy się na liturgii jako Kościół, wspólnota, która

 celebruje pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. On

 sam wypowie do nas dziś ważne słowa ,, Kto nie jest przeciwko

 nam, ten jest z nami”. Otwórzmy serca na dar Jego wyzwalającej

 miłości, aby życie i działanie przyczyniało się do budowania

 jedności i umacniało dobro obecne w świecie.

 1.Intencje.

 Niedziela

    8:00 St. – Śp. Mieczysława Pyziaka w 3 r. śm.

 10:00 ŁU - O błogosławieństwo Boże dla Adama w 10 r. urodzin.

 12:00 St. – Śp. Julię Szczerba. 5 r. śm.

 Poniedziałek

 18:00 St.- Śp. Siostrę Krystynę. Rodziców z rodzin Staszczaków,

 Skrypaków Płaskoniów, Połyniaków.

 Wtorek

 17:00 ŁU – Za parafian.

 Środa

 18:00 St. – Śp. Krystynę Pelechacz ( od siostry Ewy z rodziną).

 Czwartek

 18:00 St. – Śp. Jakuba Aninowskiego w 6 r. sm.

 Piątek

17:00 ŁU– Za parafian.

 Sobota

 15:00 St.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Ryszarda

               Aninowskiego i jego rodziny z okazji chrztu św.

 18:00 St.- Śp. Juliana, Stanisława Ziółkowskich. Dyl Tadeusz.

                      Ewę, Jerzego Szatanek

 Niedziela

   8:00 St. – Śp. Klarę Murach. ( od syna Marka z rodziną).

 10:00 ŁU – O wszelkie łaski dla kleryków naszego seminarium,

                  aby nowy rok akademicki był dla nich czasem

                  wzrastania w otrzymanym powołaniu

                  Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony

                  w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez

                  świadectwo życia mającego smak Ewangelii.

                  Aby więcej parafian gromadziło się na wspólnym

                  różańcu.

 12:00 St. –– O wszelkie łaski dla kleryków naszego seminarium,

                   aby nowy rok akademicki był dla nich czasem

                   wzrastania w otrzymanym powołaniu

                   Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony

                   w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez

                   świadectwo życia mającego smak Ewangelii.

                   Aby więcej parafian gromadziło się na wspólnym

                   różańcu. ( Róża II)

2. W Piątek rozpoczynamy nabożeństwo różańcowe .

     Nabożeństwo zostanie odprawione:.

    St- W niedzielę o godzinie 11:30 , w Piątek o godzinie 17:30

         proszę aby różaniec został poprowadzony przez Żywy

         Różaniec. Sobota o godzinie 17:30

   ŁU- O godzinie 16:30 w Niedzielę o godzinie 9:30 ,

 3.Adoracja przed najświętszym sakramentem będzie:

    St.- Czwartek 17:00,

    ŁU- Piątek 16:00

 5.W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Okazja do

    spowiedzi będzie

    St.- Czwartek – 17:00

    ŁU- Piątek – 16:00

    Chorych odwiedzę w Piątek od godziny 8:30

 6.Bóg zapłać za sprzątnięcie kościoła w tym tygodniu proszę:

    St- Król Tomasz, Król Danuta.