przyklad h2

przyklad h3

przyklad h4

 

Przyszedł na świat w rodzinie zamożnego kupca sukiennika umbryjskiego Pietro Bernardone. Jego matka, Pika, poch odząca z Pikardii, nadała mu na chrzcie imię Jana (Chrzciciela lub Ewangelisty), które ojciec zmienił na Francesco pra wdopodobnie b ędąc pod ogromnym wpływem Francji, w której zawarł korzystne umowy handlowe. Źródła podają, że Franciszek miał brata o imieniu Anioł. Pierwsze lata swego życia spędził w rodzinnym Asyżu. Uczęszczał do parafial

Pilegrzymka do Ługów Ujskich