PROPOZYCJA KOLęDY 2019

 

Data          Godz.                                         Trasa 

27.12.18     15:00       Lipowa (Stobno 37)- Wrząca 1-4 

28.12.18     15:00       Wrzaca Blok 15 i 16 

29.12.18      10:00       Wrząca Blok 5 i 6 - 9

02.01.19      15:00       Kasztanowa CPN- dwie strony Łaszcz Tadeusz 

03.01.19      15:00       Kasztanowa Strona Kościoła 

05.01.19          9:00           Gajówka las, Rybakowka Stacja

06.01.19          15:00           Wspólna

07.01.19      15:00      Malinowa Lipowa strona kościoła 

08.01.19      15:00      Henkel Lipowa po przeciwnej stronie kościoła 

09.01.19     15:00       Kasztanowa po przeciwnej stronie koscioła 

10.01.19      15:00      Brzozowa 

11.01.19      15:00      Ujska 

12.01.19       9:00       Zielona Akacjowa Topolowa( Suszarnia) 

13.01.19      15:00     Ługi Ujskie 34-45 strona kościoła. Liliowa

14.01.19      15:00      Ługi Ujskie 46-69 strona kościoła 

15.01.19       15:00      Ługi Ujskie 80-93 górka 

16.01.19       15:00      Ługi Ujskie 94- 99 strona kościoła, Brzozowa, Sosnowa, Dębowa,

                                  Sosnowa.

17.01.19       15:00      Ługi Ujskie 1- 11 druga strona 

18.01.19       15:00      Ługi Ujskie 12- 22a Nad Notecją 

19.01.19       9:00      Ługi Ujskie 79- 64

20 .01.19      15:00 Ługi Ujskie 59- do końca w stronę Stobna