OGłOSZNIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA ZESłANIA DUCHA ŚWIęTEGO

1.Intencje.

Niedziela

  8:00 St. – Śp. Zofię Jaremczuk.

10:00 ŁU- Śp.- Rodziców Henryka Peksa 2 r. śm , Urszulę 1 r śm. i ich rodziców

                       ( intencja od dzieci).

12:00 St.- Śp. Marię Kaczmarek 1 r. śm. Patryka Piątka.

Poniedziałek

11:00 ŁU- Śp. Pohl Leszek ( pogrzeb).

18:00 St. – Sp. Andrzeja Jaworskiego.

Wtorek

17:00 ŁU- Śp. Weronikę , Wacława Półtorak. Germanę Juszko.

Środa

18:00 St. – Śp. Kazimierę 10 r. śm. , Edmunda Lempert i ich rodziców.

Czwartek

18:00 St.- Za parafian.

Piątek

17:00 ŁU – Śp. Kazimierza Małachowskiego. Edwarda, Marię, Feliksę, Tadeusza.

Sobota

18:00 St.- Za parafian.

Niedziela

  8:00 St. – Śp. Bronisławę Paszkiewicz. Stanisławę Paszkiewicz. Stefanię Kotuła.

10:00 St.- W intencji dzieci którę obchodzą rocznicę I Komunii świętej.

12:00 ŁU- Śp. Bogdana Jachimowicza i Wandę.

2.W wtorek w Ługach Ujskich o godzinie 16:00 odbędzie się spotkania i próba dla rodziców

i dzieci które w przyszłą niedziele w Ługach Ujskich będą obchodzić I rocznicę Komunii

świętej. Spowiedź odbędzie się w Ługach Ujskich w Piątek o godzinie 16:00

3. Ojciec Święty Franciszek mianował Ks. Krzysztofa Włodarczyka dyrektora wydziału

duszpasterskiego nowym biskupem pomocniczym diecezji Koszalińsko- Kołobrzeskiej.

Święcenia biskupa nominata odbędą się w dniu 11.06.2016 w Kołobrzegu w czasie o

bchodów 1050 - lecia chrztu w wymiarze diecezjalnym.

Program:

10:00 Rozpoczęcie i uwielbienie.

10:30 Katecheza o chrzcie świętym: O. Stanisław Jarosz z Jasnej Góry.

11:00 Wprowadzenie w modlitwę Celebracja odnowienia przyrzeczeń sakramentu chrztu

           świętego. Modlitwa wstawiennicza. Przejście z Najświętszym Sakramentem

          i błogosławieństwo.

12:30 Przerwa na posiłek. 13:30 Uwielbienie i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

14:00 Eucharystia. Ingres Biskupa Nominata Krzysztofa Włodarczyka.

16:00 Dziękczynienie śpiewem. 5.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie

         kościoła. W tym tygodniu proszę: Pamuła Marek, Pawłowski Krzysztof.

 W tym tygodniu do Pana odszedł Leszek Pohl . Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek

  o godzinie 11 :00 w Ługach Ujskich.