OGLOSZENIA PARAFIALNE 3 NIEDZIELA ADWENTU ROK A

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Andrzeja Połyniaka w 12 r. śm.

10:00 ŁU – Śp. Felicje, Tadeusza Gryszkiewiczów. Anielę, Władysława Kamilewiczów.

12:00 St – Śp. Feliksa Kotułę.

Poniedziałek

17:00 St.- Śp. Jana Kopciał ( od Melani, Jana, Anny, Andrzeja, Stefana z rodzinami).

Wtorek

17:00 ŁU – Śp. Alfreda Sejda ( od rodziny Marciniaków)

Środa

17:00 St – ŚP. Łucję Jażdzewską ++ Jażdzewskich i Miszewskich.

Czwartek

17:00 St- Śp. Rozalję, Andrzeja ++ Fedczaków.

Piątek

17:00 ŁU – Za parafian.

Sobota

17:00 St.- Śp. Jana Kopciał ( od rodziny z Domianowa)

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Zbigniewa Króla.

10:00 ŁU – Śp. Leona, Cecylię, Kazimierza, Annę, Stanisława Matuszak.

12:00 St. – Śp. Dyl Józefę , Antoniego, Stanisława.

2. Przeżywamy Adwent- czas przygotowania swoich serc na Boże Narodzenie.

    W tym przygotowaniu będą nam pomagać roraty. Roraty będą odprawiane:

   St. - Środa, Czwartek godzina 17:00

   ŁU – Wtorek, Piątek godzina 17:00 Dzieci na roraty przynoszą lampiony i zrobione

          serduszka z wypisanymi dobrymi uczynkami . Serduszka są podpisane,

          ponieważ po każdych roratach będzie losowana figura MB, którą zabierzemy

          do domu i przyniesiemy na następne roraty. Opłatki będą roznosić panowie

          kościelni. Caritas będzie rozprowadzał świece Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

        Mała świeca- 5 zł

 3. Adoracja przed najświętszym sakramentem będzie:

     St- Czwartek 16:00

     ŁU- Piątek 16:00

4 Dzisiaj po Mszach św. będzie zbierana ofiara na dekoracje do kościoła.

5. Taca w przyszłą niedzielę jest przeznaczona na ogrzewanie kościoła.

6. W piątek o godzinie 19:00 odbędzie się spotkanie z bierzmowanymi grupa A i ci

    którzy niebyli na swoim spotkaniu.

7.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu proszę:

   Świerszcz Krzysztof, Pawełczak Stefan

   Od 1 Niedzieli Adwentu nie stawiamy kwiatów w kościele. Dlatego proszę aby z tej

   okazji osoby sprzątające ofiarowały pieniądze na zakup potrzebnych rzeczy do

    szopki i kwiaty. W Stobnie ofiary można składać do ks. proboszcza. W Ługach

     Ujskich do pani Tarnawskiej.