OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA TRóJCY ŚWIęTEJ ROK C

1.Intencje.

Niedziela

  8:00 St. – Śp. Bronisławę Paszkiewicz. Stanisławę Paszkiewicz. Stefanię Kotuła.

10:00 ŁU.- W intencji dzieci które obchodzą rocznicę I Komunii świętej.

12:00 St.- Śp. Bogdana Jachimowicza i Wandę.

Wtorek

17:00 ŁU- Śp. Krystynę Germann 3 r. Sm.

Środa

18:00 St.- Śp. Jana, Marię, Tutko ++ Geletów

Czwartek

  8:00 St.- Śp . Andrzeja , Wiktorię i rodziców z obojga stron ++ Połyniak.

9:30 ŁU- Śp. Marię 1 r. śm. ( od Bogusławy , Bogdana z rodzinami).

12:00 St.- Za parafian.

Piątek

17:00 ŁU – Śp. Mariannę Bitner ( od siostry Ani).

Sobota

16:00 ŁU- o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Mateusza Kowalewskiego

               ( od pradziadka i dziadków).

18:00 St.- Śp. Krzysztofa Kułaka ( od rodziców i rodzeństwa).

Niedziela

  8:00 St. – Śp. Tadeusza w 26 r. śm. oraz Stefanię, Józefa Szymańskich.

10:00 ŁU- Śp. Bronisławę, Józefa Kaczor. Władysława , Jadwigę Turlej.

12:00 St.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże z okazji 29 rocznicy kapłaństwa.

                ( Od bratowej)

2. W czwartek obchodzimy uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej ,, Boże Ciało”

     Proszę o przygotowanie ołtarzy i procesje.

Ołtarze będą: Ługi Ujskie

1. ,, Eucharystia Jest ofiarą” – U pani Folerczyńska Dorota

2. ,, Eucharystia jest pokarmem duszy” – kapliczka

3. ,, Eucharystia jest zadatkiem życia wiecznego”- kaplica cmentarna

4. ,,Eucharystia jest sakramentem jedności Kościoła”- na kościele Ołtarze przygotują:

1- po stronie kościoła od Stobna do nr 87

2- od nr 88a-strona kościoła do 99

3- od 1- 22 mieszkańcy nad Notecją i do nr 79 do   zakrętu

4- po przeciwnej stronie kościoła nr 76- do końca drogi do Stobna

Stobno

1- U Państwa Błasiów – od CPN- do 16 Lewenda Ireneusz

2- U Państwa Okrój Milena - Braunówka , Stacja Łąki i do nr 52

3- U Państwa Opszańskich Mirosław Wrząca, 43- 38 wzdłuż drogi do Trzcianki

4- Ostatni dom przed drogą na cmentarz. - Suszarnia, Kozia i reszta domów w stronę

    Trzcianki powrót przez cmentarz.

3. W sobotę 28.05.2016 w Skrzatuszu odbędzie się Diecezjalny dzień dziecka.

4.Ojciec Święty Franciszek mianował Ks. Krzysztofa Włodarczyka dyrektora wydziału

duszpasterskiego nowym biskupem pomocniczym diecezji Koszalińsko- Kołobrzeskiej.

Święcenia biskupa nominata odbędą się w dniu 11.06.2016 w Kołobrzegu w czasie

obchodów 1050 - lecia chrztu w wymiarze diecezjalnym. Program:

10:00 Rozpoczęcie i uwielbienie.

10:30 Katecheza o chrzcie świętym: O. Stanisław Jarosz z Jasnej Góry.

11:00 Wprowadzenie w modlitwę Celebracja odnowienia przyrzeczeń sakramentu chrztu

          świętego. Modlitwa wstawiennicza. Przejście z Najświętszym Sakramentem

          i błogosławieństwo.

12:30 Przerwa na posiłek. 13:30 Uwielbienie i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

14:00 Eucharystia. Ingres Biskupa Nominata Krzysztofa Włodarczyka.

16:00 Dziękczynienie śpiewem. 6.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie                    

          kościoła. W tym tygodniu proszę: Majewski Krzysztof, Matuszak Roman.

W tym tygodniu do Pana odszedł Leszek Pohl.