OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA TRóJCY ŚWIĘTEJ ROK A

Parafia Rzymskokatolicka                    Stobno 2020.06.07

 p.w. Św. Franciszka z Asyżu

 Stobno Kasztanowa 14

 64-905 Trzcianka

 Kom 607052061

 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

 Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Trójcy Świętej Rok A

 Dzisiejsza uroczystość Najświętszej Trójcy kieruje nas na

 tajemnicę obecności Boga w trzech Osobach: Ojca , Syna i Ducha

 Świętego. W życiu Najświętszej Trójcy, która jest jednością

 i wzajemną miłością, zostaliśmy włączeni przez chrzest .

 O tajemnicy Trójcy Świętej przypomina nam znak krzyża, który

 czynimy kilkakrotnie w ciągu dnia. Wychwalając Boga obecnego

 w Trójcy Świętej, prośmy o jedność i coraz większą miłość

 w naszych rodzinach i wspólnotach.

 1.Intencje.

 Niedziela

   8:00 St. – Śp. Stanisława , Juliana Ziółkowskich

 10:00 St.- Śp. Tarnawskich Mariannę , Edwrda. Turlej Jadwigę,

                      Własdysława.

                      Aby powołani do kapłaństwa i życia

                      konsekrowanego nie ustawali w obranej drodze,

                      prowadząc innych do Chrystusa i Jego Kościoła.

                      Módlmy się, aby ci, którzy cierpią odnaleźli drogi

                      życia, pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa.

                      O ustąpienie epidemii.

12:00 ŁU- Aby powołani do kapłaństwa i życia konsekrowanego

               nie ustawali w obranej drodze, prowadząc innych do

               Chrystusa i Jego Kościoła.

               Módlmy się, aby ci, którzy cierpią odnaleźli drogi życia,

               pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa.

               O ustąpienie epidemii.

 Poniedziałek

 18:00 St. – Za parafian.

 Wtorek

 17:00 ŁU- Śp. Antoni Andrzej Piwowarczyk ( od Firmy Twaróg)

Środa

 18:00 St.- Śp. Za parafian.

Czwartek

  8:00 St.- Śp. Stanisławę Piorun w 1 r. Śm. Jana Barbarę

                     Kapturską.

10:00 ŁU- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jana.

12:00 St.- Śp. Wróblów Emilię, Michała , Bolesława Daniela.

Piątek

17:00 St. – Podziękowanie Bogu za 32 lata kapłaństwa dla

                 rocznika ks. proboszcza z prośbą o opiekę Matki Bożej

                 i Boże błogosławieństwo na dalsze lata posługi

                 kapłańskiej.

Sobota

 17:00 – O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Wioletty

             i Grzegorza Wybrańców z okazji 20 r. ślubu.

18:00 St.- Śp. Czesława Kowalczyka w 17 r. sm i rodziców

                     z obydwóch stron.

Niedziela

  8:00 St. – O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Krystiana

                 z okazji ur. ( od rodziców, siostry i babci).

10:00 ŁU- O zdrowie i błogosławieństwo Boże na dalsze posługi

               kapłańskiej dla Ks. Arkadiusza Korwin Gronkowskiego.

12:00 St.- W intencji dzieci które obchodzą I rocznicę Komunii św.

2. W czwartek obchodzimy uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej ,,

    Boże Ciało” Procesja będzie tylko we wnętrzu kościoła ,

    dlatego proszę o przygotowanie bocznych ołtarzy jako ołtarzy

     kolejnej stacji

3. W piątek o godzinie 17:00 w Stobnie będzie sprawowana

    Msza św. koncelebrowana przez moich kolegów z okazji

    naszych święceń.

4.W czwartek obchodzimy 4 rocznicę święceń biskupich

   bpa Krzysztofa Włodarczyka. Polecam Go waszej pamięci

   modlitewnej.

5. W przyszłą niedziele po mszy św. odbędzie się zbiórka na

    kształcenie w diecezji i KUL

6.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła.

   W tym tygodniu proszę: Krokl Tomasz, Nowak Magda,

   Król Danuta.