OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA TRóJCY ŚWIęTEJ ROK A

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St. – Åšp. Andrzeja Jaworskiego.

10:00 St.- Åšp. Teodora, FranciszkÄ™ Usowiczów. KlarÄ™, Aleksandra Popiel.

12:00 ŁU- W intencji dzieci komunijnych.

Wtorek

17:00 ŁU- Åšp. Sp. JaninÄ™ PakuÅ‚a ( od Å»ywego RóżaÅ„ca).

18:00 St.- Åšp. ++ Kulasek Leonarda, ZofiÄ™, TeresÄ™, Krzysztofa, Tadeusza.

                       ++ KoÅ›cielnych Waltera, KrystynÄ™ Dawida.

Åšroda

18:00 St.- Åšp. WÅ‚adysÅ‚awa ZieliÅ„skiego ( od wnuków)

Czwartek

   8:00 St.- O zdrowie i bÅ‚ogosÅ‚awieÅ„stwo Boże dla Krystiana z okazji urodzin.

   9:30 ŁU- Åšp. Rodziców MariannÄ™, Edwarda Tarnawskich.

12:00 St.- Za parafian.

PiÄ…tek

17:00 ŁU – Åšp. LeonardÄ™, Adolfa PoÅ‚torak

18:00 St.- Śp. Jana Olszewskiego ( od żony i dzieci)

Sobota

18:00 St.- Śp. Dariusza 8 r. śm. Wojciecha, Władysława Zielińskich. Władysława

                       Lechowicza.

Niedziela

   8:00 St. – Åšp. BronisÅ‚awÄ™ Paszkiewicz.

10:00 ŁU- Åšp. ZdzisÅ‚awa 6 r. Å›m. I jego rodziców ++ Cieslaków KÄ™sików.

12:00 St.- Åšp. Stefana Prusaka. UrszulÄ™ , JolantÄ™.

2. W czwartek obchodzimy uroczystość CiaÅ‚a i Krwi PaÅ„skiej ,, Boże CiaÅ‚o” ProszÄ™

   o przygotowanie oÅ‚tarzy i procesje. OÅ‚tarze bÄ™dÄ…: Ługi Ujskie

1. ,, Eucharystia Jest ofiarÄ…” – U pani FolerczyÅ„ska Dorota

2. ,, Eucharystia jest pokarmem duszy” – kapliczka

3. ,, Eucharystia jest zadatkiem życia wiecznego”- kaplica cmentarna

4. ,,Eucharystia jest sakramentem jednoÅ›ci KoÅ›cioÅ‚a”- na koÅ›ciele OÅ‚tarze przygotujÄ…:

1- po stronie kościoła od Stobna do nr 87

2- od nr 88a-strona kościoła do 99

3- od 1- 22 mieszkańcy nad Notecją i do nr 79 do zakrętu

4- po przeciwnej stronie kościoła nr 76- do końca drogi do Stobna

Stobno

1- U PaÅ„stwa BÅ‚asiów – Kasztanowa

2- U PaÅ„stwa Okrój Milena – Topolowa Ujska Akacjowa, Zielona.

3- U Państwa Opszańskich Mirosława Stacja Wrząca Kotuń

4- Ostatni dom przed drogÄ… na cmentarz. – Lipowa Malinowa Wspólna

6.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu proszę:

   ZieliÅ„ska Barbara, ZieliÅ„ski RadosÅ‚aw.

 

Zapowiedzi.

1.Staszewski Sebastian kaw. Ługi Ujskie.

   SoboÅ„ Paulina panna Ługi Ujskie.

2.Krauze Marcin kaw. Ujście

   Matkowska Kinga Anna panna Ługi Ujskie

3.Szmytkowski Maksymilian Adam kaw. Ługi Ujskie

   Dobrowolska Anna panna PiÅ‚a.

4.Krzaczkowski Bartłomiej kaw. Piła

   Pyziak Hanna MaÅ‚gorzata panna Stobno

W tym tygodniu do Pana odeszła Janina Pakuła.