OGÅ‚OSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA PALMOWA ROK C

1.Intencje.

 Niedziela

   8:00 St. – Åšp. BronisÅ‚awÄ™ Paszkiewicz. StanisÅ‚awÄ™, Aleksandra Paszkiewicz.

                    StefaniÄ™, StanisÅ‚awa KotuÅ‚ów.

 10:00 ŁU- Åšp. Eugeniusza Matusiaka 7 r. Å›m.

12:00 St.- Åšp. WandÄ™ Jachimowicz i Bogdana. Mariana Okrój.

Wtorek

17:00 ŁU- Za parafian.

18:00 St.- Śp. Stanisława Mojsiuka ( od sąsiadki Marysi).

Åšroda

18:00 St. – Sp. JaninÄ™ BÄ…kowskÄ…

Czwartek

16:30 ŁU- Śp. Śp. Bronisławę , Jozefa Kaczor. Zbigniewa Wylegałę.

18:30 St.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla ks. Proboszcza z okazji dnia

                  kapÅ‚aÅ„skiego.

PiÄ…tek

16:30 ŁU-

18:30 St.-

Sobota

16:30 ŁU- Åšp. Ojca Teofila i brata Wiktora Stachera. Dziadków z obojga stron.

18:30 St.- ÅšP. AnnÄ™ SmetanÄ™ ++ Smetana i Steranka.

Niedziela

  6:00 St. – Za parafian.

  8:00 ŁU- Åšp. Benedykta, Zygmunta i jego rodziców ( od rodziny Marciniaków)

12:00 St.- Åšp. KotuÅ‚ów Feliksa i rodziców z obojga stron i KatarzynÄ™ Jarosz. ( chrzest)

2.Dzisiaj w Niedzielę Palmową o godzinie 15:00 w Wrzącej odbędzie się Droga

   Krzyżowa przez miejscowość. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

3. W tym tygodniu przeżywamy Triduum Paschalne.

    Wielki Czwartek- Ostatnia Wieczerza

    Wielki PiÄ…tek – MÄ™ka Pana Jezusa

    Wielka Sobota- Wigilia Paschalna

    UroczystoÅ›ci bÄ™dÄ…:

    ŁU- 16:30

     St- 18:30

   Rezurekcja

    ST- 6:00

     ŁU- 8:00

   BÄ™dzie okazja do adoracji Pana Jezusa w piÄ…tek i sobotÄ™ od godziny 9:00 – 20:00

   Plan adoracji:

    9:00-10:00 Stobno Kasztanowa

  10:00-11:00 Stobno Lipowa

   11:00-12:00 Stobno Stacja I Róża Å»ywego RóżaÅ„ca

   12:00-13:00 Stobno II Róża Å»ywego RóżaÅ„ca

    13:00- 14:00 Stobno Brzozowa

    14:00 -15:00 Stobno Wspólna.

    15:00- 16:00 Stobno 4 MÅ‚odzież przygotowujÄ…ca siÄ™ do Bierzmowania.

   16:00-17:00 Stobno Rodzice i dzieci komunijne.

   17:00- 18:00 Stobno Akacjowa Ujska Topolowa.

   19:00- 20:00 WrzÄ…ca

 W Wieka sobotÄ™ proszÄ™ przynieść skarbonki i zÅ‚ożyć przed oÅ‚tarzem.

6.O ciemnice i Boży grób zatroszczÄ… siÄ™ mieszkaÅ„cy Stobna po przeciwnej

stronie kościoła Proszę to zrobić w Wtorek Pieniądza na kwiaty można odebrać od

księdza.

7. ÅšwiÄ™cenie pokarmów bÄ™dzie:

WrzÄ…ca- 9:00

Stacja 9:20

ŁU- 9:40 ,

St- 10:00

8. Zbiórka ministrantów bÄ™dzie : Wielki Czwartek , Wielka PiÄ…tek

    ŁU- 10:00

     St- 12:00

 9.Okazja do spowiedzi bÄ™dzie:

     ŁU- Wtorek 16:00

      St.- Åšroda 17:00

 9.SkÅ‚adam serdeczne podziÄ™kowanie za sprzÄ…tniÄ™cie koÅ›cioÅ‚a. W tym tygodniu

    proszÄ™: JurczyÅ„ski Marek, PÅ‚achta RafaÅ‚.

    W tym tygodniu do Pana odeszli:

    Henryka ÅšwiÄ…tek

     WÅ‚adysÅ‚aw ZieliÅ„ski