OGLOSZENIA DUSZPASTERSKIE 5 NIEDZIELA ZWYKłA ROK C

Parafia Rzymskokatolicka                     Stobno 2022.02.06

 p.w. Św. Franciszka z Asyżu

 Stobno Kasztanowa 14

 64-905 Stobno

 Kom 607052061

 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

 Ogłoszenia duszpasterskie 5 Niedziela Zwykła Rok C

 ,, Na Twoje słowo zarzucę sieci”- odpowiada Piotr na prośbę

 Jezusa w dzisiejszej Ewangelii. Posłuszeństwo słowu Chrystusa

 i gotowość, by je wprowadzić w życie to podstawowe zadanie

 chrześcijanina. U progu tej Eucharystii wzbudźmy w sobie

 szczerą intencje wsłuchania się w słowo Pana i prośmy o dary

 potrzebne do ich realizacji.

 .Intencje.

 Niedziela

   8:00 St. – Śp. Mieczysława Pyziaka.

 10:00 ŁU - Aby osoby konsekrowane posługujące w naszej

                 diecezji stawały się czytelnymi świadkami Chrystusa

                  i Jego Ewangelii. Módlmy się w intencji zakonnic

                  i innych kobiet konsekrowanych ‐ dziękując im za

                  ich misję i odwagę ‐ aby nadal odkrywały nowe

                  odpowiedzi w obliczu wyzwań naszych czasów.

                  O ustąpienie pandemii.

 12:00 St.- Aby osoby konsekrowane posługujące w naszej

               diecezji stawały się czytelnymi świadkami Chrystusa

                i Jego Ewangelii.

                Módlmy się w intencji zakonnic i innych kobiet

                konsekrowanych ‐ dziękując im za ich misję i odwagę

                 ‐ aby nadal odkrywały nowe odpowiedzi w obliczu

                 wyzwań naszych czasów.

                 O ustąpienie pandemii.

 Poniedziałek

 17:00 St.- Za parafian.

 Wtorek

 17:00 ŁU – Śp. Jana Lewosińskiego ( od córki Anny z mężem)

 Środa

 17:00 St. – Śp. Zofię Kopciał ( od Melani Połyniak) z rodziną)

 Czwartek

 17:00 St.- Śp. Mieczysława Jaremczuka, Marię Eckert, Kazimierz

                      Łobos.

 Piątek

 17:00 ŁU.- Śp. Jan Lewosiński 30 dzień.

 Sobota

 17:00 St.- Śp. Janinę, Ignacego Aninowskich w r. śm. i rodziców

                      z obojga stron.

 Niedziela

    8:00 St. – Podziękowaniu Bogu za otrzymane łaski i dalszą

                   opiekę i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

 10:00 ŁU- Śp. Katarzynę , Czesławę Szczygielską i rodzeństwo

                      i ich rodziców.( od dzieci z rodzinami).

 12:00 St. – Śp. Brata Stefana Syrotiaka i rodziców, Teodorę

                       i Jana.

 2. Zachęcam do cotygodniowej adoracji Pana Jezusa

     w najświętszym sakramencie:

      St.- Czwartek – 16:00

      Ługi Ujskie – Piątek godzina 16:00

3. Zapraszam na katechezę dla wszystkich.

    Ługi Ujskie Wtorek-17:00

    Stobno Środa 17:00

4. Spotkanie z bierzmowanymi odbędzie się:

    Ługi Ujskie w Piątek 17:00

    Stobno Sobota-17:00

 5. Parafia Św. Jana Bosko w Pile zaprasza na katechezy nowej

     Ewangelizacji. Katechezy rozpoczną się dziś po wieczornej

     Mszy św. Następne będą po wieczornej Mszy św.

     w Poniedziałek i Czwartek.

 6.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła.

    W tym tygodniu proszę: Fuczko Jan, Tomaszewska Gabryiela