OGLOSZENIA DUSZPASTERSKIE 5 NIEDZIELA WIELKANOCNA ROK A

1.Intencje.

 Niedziela

    8:00 St. – Śp. Zofię Jaremczuk , Władysława.

  10:00  ŁU-  Śp. Henryka Kazimierczaka ( od córki

                            Grażyny z rodziną)

  12:00 St.-   Śp.  Marię Kaczmarek. Patryka Piątka.

Wtorek

 17:00 ŁU-  Śp. Henrykę Świątek Od dawnych sąsiadów

                         Danuty, Zofii, Krystyny, Adama, Andrzeja).

18:00 St.-Śp. Rodziców Marię, Jana Demczar.

                      Annę, Włodzimierza Opszańskich. Brata

                      Andrzeja i dziadków Gybów.

Środa

 18:00 St.- Śp. Władysława Zielińskiego ( od OSP Stobno) 

Czwartek

 17:00 St.- Śp. Kazimierę Lempert w 11 r. Sm. Edmunda

                         i ich rodziców.

Piątek

 17:00 ŁU- Śp.  Teresę Kujawę ( od rodziny)

 18:00 St.- Śp. Andrzeja Jaworskiego

Sobota

 16:00 St.- W intencji młodzieży bierzmowanej i ich rodzin.

Niedziela

 8:00 St. – Śp. Bronisławę Paszkiewicz , Stanisławę Paszkiewicz, Stefanię

                         Kotułe.

10:00  ŁU-  Śp. Kazimierza Małachowskiego, Feliksę, Tadeusza, Gryszkiewicz

                        Edwarda,  Marię  Małachowskich.

12:00 St.-   Śp. Bogdana, Wandę Jachimowicz.

2. Spotkanie z Bierzmowanymi odbędzie się:

    Wtorek, Środa, - 19:00

    Piątek - Spowiedź św. – 17:00 18:00 Msza św. z poświeceniem i wręczeniem

                  krzyżyków.

    Sobota – 16:00 Ks. Bp. Krzysztof 1) Włodarczyk udzieli bierzmowania dla

                 naszej młodzieży.

3. Nabożeństwo majowe będzie:

   ŁU- 16:30 w niedziele – 9:40

   St.- 18:30 po Mszy św. Oprócz  poniedziałku , czwartku i soboty. W niedziele o

          godzinie 11:40

4. Okazja do adoracji Pana Jezusa w Najświętszym  Sakramencie będzie:

    ŁU- Piątek 16:00

5.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie  kościoła.

  W tym tygodniu proszę: Bierzmowanych.

 Przygotowanie kościoła na bierzmowanie  w Piątek o godzinie 19:00