OGLOSZENIA DUSZPASTERSKIE 5 NIEDZIELA WIELKANOCNA ROK A

1.Intencje.        

Niedziela

    8:00 St. – Śp. Eleonorę, Stanisława Głusik i dziatków z obojga

                        stron.

 10:00 ŁU- O światło Ducha Świętego dla tegorocznych

                maturzystów, aby właściwie rozpoznali i pojeli swoje

                życiowe powołanie.

                Módlmy się, aby ruchy i wspóloty kościelne kazdego

                dnia odkrywały misję ewangelizacyjną i służyły

                swoimi charyzmatami potrzebującym na świecie.

                O pokój na śewiecie

 12:00 St.- O światło Ducha Świętego dla tegorocznych

                maturzystów, aby właściwie rozpoznali i pojeli swoje

                życiowe powołanie. Módlmy się, aby ruchy i wspóloty

                kościelne kazdego dnia odkrywały misję

                ewangelizacyjną i służyły swoimi charyzmatami

                potrzebującym na świecie.

                O pokój na śewiecie

 Wtorek

 17:00 ŁU- Za parafian.

 Środa

 18:00 St.- Za parafian.

 Czwartek

 18:00 St.- Za parafian.

 Piątek

 17:00 ŁU.- Za parafian.

 Sobota

 18:00 St.- Sp. Kazimierę, Zbigniewa , Stanisława

                     Adamkiewiczów

 Niedziela

   8:00 St. – Śp. Marię, Stefana Kaczmarek. Patryka Piątka.

 10:00 ŁU- Śp. Tadeusza Staszewskiego ( od córki Justyny i Wioli

                       z rodzinami).

 12:00 St.- Śp. Klaudie Bodo w 3 r. śm.

2. Nabożeństwo majowe będzie:

    ŁU- 16:30 w Niedziele – 9:40

    St.- Niedziele o godzinie 11:40 

         W tygodniu – 17:30 oprócz Poniedziałku Wtorku i Piątku

3.Okazja do adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie

   będzie:

   St.- Czwartek 17:00

   ŁU- Piątek 16:00

5. Spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania

    odbędzie się:

    St.- Sobota 18:00

    ŁU- Piątek 17:00

 6. Spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św.

     odbędzie się w Środę i Czwartek o godzinie 18:00 w Stobnie.

 

    Zapowiesdzi

    1. Syrek Sławomir kaw Stobno

        Łaski Marika panna Piła