OGLOSZENIA DUSZPASTERSKIE 4 NIEDZIELA ZWYKłA ROK A

Parafia Rzymskokatolicka                    Stobno 2023.01.29

 p. w. Św. Franciszka z Asyżu

 Stobno Kasztanowa 14

 64-905 Stobno

 Kom 607052061

 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

 Ogłoszenia duszpasterskie 4 Niedziela Zwykła Rok A

 Bóg stworzył nas dla siebie i niespokojne jest nasze serce,

 dopóki nie spocznie w Nim. Jezus zna pragnienia naszych serc,

 dlatego proponuje nam wejście na drogę ośmiu błogosławieństw.

 U progu tej Eucharystii wzbudźmy w sobie pragnienie życia ich

 duchem, abyśmy, szukając woli Boga i odnajdując Go we

 wszystkim, stawali się zaczynem królestwa Bożego w świecie.

 1.Intencje.

 Niedziela

    8:00 St. - Podziękowanie Panu Bogu za miniony rok z prośbą

                  o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

 10:00 ŁU- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla kochanej

                 mamy Genowefy z okazji 70 r. ur. . ( od dzieci

                 z rodzinami).

 12:00 St.- Śp. Janinę, Ignacego Aninowskich i rodziców z obojga

                     stron.

 Poniedziałek

 17:00 St.- Śp. Piotr Strzelecki w 30 dzień.

 Wtorek

 17:00 ŁU. – Za parafian.

 Środa

 17:00 ŁU- Śp. Zdzisławę Paterczyk.

 Czwartek

 17:00 ŁU – Za parafian.

 18:30 St.- Śp. Stanisława, Mariusza.

 Piątek

 17:00 ŁU.- Śp. Dariusza Goworka.

 Sobota

 17:0 0 St – Śp. Z rodzin Ujazdowskich , Wysockich.

 Niedziela

    8:00 St. – Śp. Mieczysława Pyziaka.

 10:00 ŁU – O wierność radom ewangelicznym dla osób

                  konsekrowanym , aby ofiara ich życia była inspiracją

                  i przykładem dla wielu młodych ludzi. Módlmy się,

                  aby parafie, stawiając w centrum komunię, stawały

                 się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterstwa i  

                 otwartości  wobec najbardziej potrzebujących.

12:00 St.- O wierność radom  ewangelicznym dla osób

               konsekrowanym , aby ofiara ich życia była inspiracją

               i przykładem dla wielu młodych ludzi. Módlmy się, aby

               parafie, stawiając w centrum komunię, stawały się

               coraz bardziej wspólnotami wiary, braterstwa

               i otwartości wobec najbardziej potrzebujących.

2. Zachęcam do cotygodniowej adoracji Pana Jezusa

    w Najświętszym Sakramencie:

    Stobno Środa – 16:00

    Ługi Ujskie – Piątek godzina 16:00

3. W tym tygodniu mamy I Piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi

    będzie:

   St.- Środa- 16:00

   ŁU- Piątek – 16:00

  Chorych odwiedzę w Piątek od godziny 8:30

 4. W czwartek przypada Uroczystość Ofiarowania Pańskiego.

    Msze św. będą odprawione:

    ŁU- 17:00

    St.- 18:30

    Po Mszach św. odbędzie się zbiórka na zakony kontemplacyjne.

    W Stobnie o godzinie 18:30 zostaną poświęcone świece dla

   dzieci komunijnych. A po Mszy św. spotkanie z rodzicami

    i dziećmi na plebani.

5.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła dla

   Błaszkiewicz Bogdan, Moroch Bogdan.

  Na kolędzie był  poruszany temat , aby ktoś na stałe sprzątał

  kościół. Za tą formą opowiedziało się 97% tych których

  odwiedziłem. Więc proszę o ofiarę na sprzątanie w wysokości

  200 zł rocznie. Można tę kwotę wpłacać w całości albo w ratach

  zaznaczając kto, adres zamieszkania i tytuł na sprzątanie.

  Wpłacać można u Pani Jaworskiej , u ks. proboszcza,

  jak również na konto parafialne.

  Parafia Rzymskokatolicka

 p.w. Św. Franciszka z Asyżu

 Stobno Kasztanowa 14

 64-905 Stobno

 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

 Jeżeli ktoś zamiast ofiary pragnie sam sprzątać kościół może

 się zgłosić i wybrać termin sprzątania. Proszę to zrobić do

 końca lutego. Tego zadania podjęła Pani Antonina Tyrlicz.

 Ale lista chętnych nie została zamknięta. Można się zgłaszać do

 ks. proboszcza. Sprzątanie rozpoczynamy w Lutym.