OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 4 NIEDZIELA ADWENTU ROK A

1.Intencje.

Niedziela

  8:00 St. – Śp. Zbigniewa Króla.

10:00 ŁU – Śp. Leona, Cecylię, Kazimierza, Annę, Stanisława Matuszak.

12:00 St. – Śp. Dyl Józefę , Antoniego, Stanisława.

Wtorek

17:00 ŁU.- Za parafian.

Środa

17:00 St. – Śp. Czesława Kowalczyka i rodziców z obojga stron.

Czwartek

17:00 St. - Śp. Jana Kopciał 30 dzień od śmierci.

Piątek

17:00 ŁU – O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Wiktorii Klecha.

Sobota

22:00 ŁU - Śp. Ewę , Danutę Beatę , Adama Głogowskich

24:00 St - Za parafian.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Bronisławę Paszkiewicz.

10:00 ŁU – Śp. Paulinę Bojarczuk.

12:00 St. – Śp. Mariusza.

2. Adoracja przed najświętszym sakramentem będzie:

   St- Czwartek 16:00

    ŁU- Piątek 16:00

3. Dzisiejsza taca jest przeznaczona na ogrzewanie kościoła.

4.O wystrój kościołów na Boże Narodzenie proszę zrobić w Piątek o godzinie 17:00

   Ługi Ujskie Czwartek o godzinie 17:00

5. Okazja do spowiedzi przed Świętami Bożego Narodzenia będzie:

     St- Środa , Czwartek o godzinie 16:00

      ŁU- Wtorek , Piątek 16:00

6.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu

    proszę: Przeciwna strona kościoła.

    W tym tygodniu do Pana odszedł Jan Olszewski.