OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 32 NIEDZIELA żWYKłA ROK C

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Juliana, Stanisława Ziółkowscy. Marię, Kazimierza, Mirosława Dudek.

10:00 ŁU – Aby kraje, które przyjmą wielką liczbę uchodźców i uciekinierów, były

                  wspierane w swoim wysiłku solidarności.

                  Aby w parafiach kapłani i wierni świeccy współpracowali w służbie wspólnoty

                   nie ulegając pokusie zniechęcenia. Za zmarłych kapłanów pracujących

                   w naszej parafii i członkinie , członków Żywego Różańca,

12:00 St. – Aby kraje, które przyjmą wielką liczbę uchodźców i uciekinierów, były

                   wspierane w swoim wysiłku solidarności.

                  Aby w parafiach kapłani i wierni świeccy współpracowali w służbie wspólnoty

                   nie ulegając pokusie zniechęcenia.

                   Za zmarłych kapłanów pracujących w naszej parafii i członkinie ,

                   członków Żywego Różańca. ( Róża I)

Poniedziałek

17:00 St.- Śp. Jakuba 5 r. śm.

Wtorek

17:00 ŁU.- Śp. Henryka Kazimierczak ( od rodziny Tarnawskich)

Środa

17:00 St. – Śp. Rodziców Bronisławę, Henryka Żytlińskich i dziadków Jadwigę,

                         Bronisława, Wilhelmę, Juliana.

Czwartek

17:00 St- Śp. Karolinę, Jana, Mariana Okrój. Wndę Suchecką.

Piątek

   8:00 St. – Śp. Jana, Zofię Słabych. Dziadtków z obojga stron.

10:00 ŁU – Śp. Cichostepskich Kazimierza, i jego rodziców.

12:00 St.- Śp. Milosza Jarka 4 r, śm.

Sobota

17:00 St. – Śp. Lewendów Józefę, Jana, Weronikę, Adama. Sobczyk Feliksa .

                        Wszystkich zmarłych Kaplanów pracujących w naszej parafii.

Niedziela

  8:00 St. –Śp. Julię Szczerba ( od sąsiadów)

10:00 ŁU – Śp. Bronisławę, Stanisława, Kazimierza, Henryka Cieslak.

12:00 St – Śp. Klementyne, Edmunda, Ryszarda Wolskich. Juliana Kobiałklo.

                        Romualda Ereńskiego

2. Adoracja przed najświętszym sakramentem będzie:

ST.- Czwartek 16:00,

ŁU- Piątek 16:00

3.Za zmarłych polecanych w modlitwie wypominkowej będziemy

 

     się modlić piętnaście minut przed Mszą św.

4.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościo1ła. W tym tygodniu proszę:

   Lewand1a Ireneusz , Grabowski Piotr.