OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 32 NIEDZIELA żWYKłA ROK C

Parafia Rzymskokatolicka                                                       Stobno 2022.11.06

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 32 Niedziela Zwykła rok C

Usłyszymy dzisiaj W Ewangelii niezwykłą obietnice, Jezus zapowiada, że ci, którzy

,, uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych”,

równi będą aniołom. Świadomi tego, że Bóg obdarza nas niezwykłą godnością, chcemy

podczas tej Eucharystii umocnić naszą wiarę i wznosić przed Jego obliczem naszą

dziękczynną modlitwę.

1.Intencje.

Niedziela

    8:00 St. – Śp. Zofię, Tadeusza Pyziak

 10:00 ŁU – Aby ci, którzy poświęcili się służbie Bogu i Kościołowi, otrzymali w niebie

                  nagrodę obiecaną wiernym sługą. Módlmy się, aby dzieci, które cierpią ‐ te,

                  które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty ‐ miały dostęp do edukacji i mogły

                  na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny. O pokój wieczny dla zmarłych

                  członkiń Żywego Różańca i zmarłych kapłanów którzy pracowali w naszej

                  parafii.

12:00 St. Aby ci, którzy poświęcili się służbie Bogu i Kościołowi, otrzymali w niebie

              nagrodę obiecaną wiernym sługą. Módlmy się, aby dzieci, które cierpią ‐ te,

               które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty ‐ miały dostęp do edukacji i mogły na

                nowo zaznać uczucia ze strony rodziny.

                O pokój wieczny dla zmarłych członkiń Żywego Różańca i zmarłych kapłanów

                którzy pracowali w naszej parafii.( Róża I)

Poniedziałek

17:00 St.- Sp. Karolinę, Ewę, Janinę, Mariannę, Mariana, Jana Okrój.

Wtorek

 17:00 ŁU- Śp. Brata Tadeusza ( od siostry z rodziną)

Środa

17:00 St. - Śp. Krzysztofa Łaszcza ( od sąsiadów)

Czwartek

10:00 St.- Śp. Janowiczów Józefa , Anielę.

Piątek

10:00 ŁU- Za parafian.

12:00 Sr.- Śp. Krzysztofa Łaszcza ( od Krystyny Łobos).

Sobota

17:00 St. – Śp. Marię Sikorę w 1 r. śm.

Niedziela

    8:00 St. – Śp. Bronisławę Paszkiewicz. Stanisławę, Aleksandra , Zbigniewa Paszkiewicz.

                        Stefanie, Stanisława Kotułów. Mirosława, Zofię Brzezińskich

10:00 ŁU – Śp. Górzną Stefanie w 1 r. śm. ( od córki, zięcia i wnuków).

12:00 St. – Śp. Konrada Pływaczyka w 2 r. śm

2.Za zmarłych polecanych w modlitwi  wypominkowej będziemy się modlić piętnaście

   minut przed Mszą św.

 3.W przyszła niedzielę obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym .

    A po Mszach św. odbędzie się zbiórka na Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

 4.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła dla Świerszcz Krzysztof,

    Pawełczak Stefan, Pawełczak Andrzej W tym tygodniu proszę: Głusik Mieczysław,

    Walkowiak Mariusz

    Do Pana odszedł Stefan Szmajda