OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 31 NIEDZIELA ZWYKłA ROK C

1.Intencje.

Niedziela

  8:00 St. – Śp. Kazimierza Pływaczyka w 14 r. śm. oraz Ingę i Ks. Tadeusza Kwitowskiego.

10:00 ŁU – Śp. Kęsik Feliksa i Czesławę.

12:00 St. – Śp. Rodziców Jana, Teodorę , Jana, Zofię i brata Stefana.

Poniedziałek

17:00 St.- Za parafian.

Wtorek

   8:00 St. – Śp. Stanisława , Bronisławę ( od syna Tadeusza).

10:00 ŁU – Śp. Teodora, Franciszkę Usowicz. Klarę, Aleksandra Popiel.

13:00 St.- Za zmarłych parafian.

Środa

17:00 ŁU- Śp. Władysława Świątka. Mariannę, Stanisława Nowak.

18:00 St. W intencjach Ojca Świętego.

Czwartek

17:00 St.- Śp. Julię Szczerba ( od sąsiadów z ulicy Akacjowej i Topolowej)

Piątek

17:00 ŁU- Za parafian.

18:00 St. - Śp. Marię, Jana Tutko ++ Geletów.

Sobota

17:0 0 St.- Śp. Żytlińskich Piotra, Wilhelmę Juliana, Siostry , braci , bratowe,

                        szwagrów.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Juliana, Stanisława Ziółkowscy. Marię, Kazimierza, Mirosława Dudek.

 10:00 ŁU – Aby kraje, które przyjmą wielką liczbę uchodźców i uciekinierów, były

                    wspierane w swoim wysiłku solidarności. Aby w parafiach kapłani i wierni

                    świeccy współpracowali w służbie wspólnoty nie ulegając pokusie

                     zniechęcenia.

                     Za zmarłych kapłanów pracujących w naszej parafii i członkinie ,

                     członków Żywego Różańca,

12:00 St. – Aby kraje, które przyjmą wielką liczbę uchodźców i uciekinierów, były

                  wspierane w swoim wysiłku solidarności.

                  Aby w parafiach kapłani i wierni świeccy współpracowali w służbie

                   wspólnoty nie ulegając pokusie zniechęcenia.

                   Za zmarłych kapłanów pracujących w naszej parafii i członkinie ,

                   członków Żywego Różańca. ( Róża I)

2.W Wtorek obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. będą

    Odprawione:

8:00 – Stobno ,

10:00- ŁU po Mszy św. modlitwa za zmarłych na cmentarzu poświęcenie pomników.

13:00- Stobno Msza św. na cmentarzu . Po Mszy św. modlitwa za zmarłych

            i poświecenie pomników.

3.W Środę mamy Wspomnienie Wszystkich zmarłych .

   Msze św. będą odprawione:

    ŁU- 17:00

     St.- 18:00

4. Adoracja przed najświętszym sakramentem będzie:

   St.- Czwartek 16:00,

    ŁU- Piątek 16:00

5.Za zmarłych będziemy się modlić piętnaście minut przed Mszą św.

6. W tym tygodniu obchodzimy I Piątek miesiąca . Okazja do spowiedzi będzie:

St.- Czwartek godzina 16:00

ŁU- Piątek godzina 16:00

Chorych odwiedzę w Piątek od godziny 8:30

7.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła.

W tym tygodniu proszę:

St- Antos Jan, Zmitrowicz Henryk

ŁU – według zeszytu.

W tym tygodniu do Pana odszedł Henryk Każmierczak.