OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 31 NIEDZIELA ZWYKłA ROK B

Parafia Rzymskokatolicka                                               Stobno 2018.11.04

 p.w. Św. Franciszka z Asyżu

 Stobno Kasztanowa 14

 64-905 Trzcianka

 Kom 607052061

 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

 Ogłoszenia duszpasterskie 31 Niedziela Zwykła Rok B

 Jezus, odpowiadając na pytanie, które z przykazań jest największe, mówi o przykazaniu

 miłości. Taka odpowiedź może wywołać zdziwienie, jeśli miłość rozumiemy jako uczucie

 i szukanie przyjemności. Przykazanie miłowania Boga całym sobą, czyli we wszystkich

 strefach naszego życia, i miłowania drugiego człowieka jak siebie samego, jest bardzo

 konkretne. Wyraża się m.in. w codziennej modlitwie i dobrych czynach, choćby drobnych

 gestach.

1.Intencje.

 Niedziela

   8:00 St. – Śp. Piotra, Józefę, Jana, Wilhelmę, Juliana, Helenę, Janinę, Kazimierza,

                          Henryka, Bronisławę, Banaś. I zmarłych z rodziny Żytlińskich i Lewendów.

10:00 ŁU- Za zmarłych , którzy za życia wspierali kapłanów i kleryków na drodze ich

                powołania, aby w niebie otrzymali nagrodę za czynione dobro.

                Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.

                 Za zmarłych członków Żywego Różańca.

12:00 St.- - Za zmarłych , którzy za życia wspierali kapłanów i kleryków na drodze ich

                   powołania, aby w niebie otrzymali nagrodę za czynione dobro.

                  Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.

                  Za zmarłych członków Żywego Różańca.

                   Za zmarłych kapłanów pracujących w naszej parafii. ( I Róża)

 Poniedziałek

 17:00 St.- Śp. Mieczysława Pyziaka ( od rodziny Pływaczyków i Teresy Szymańskiej)

Wtorek

17:00 ŁU – Śp. Feliksę , Tadeusza Gryszkiewicz. Kazimierza Małachowskiego

Środa

17:00 St. – Śp. Mieczysława Pyziaka ( od szwagra Leszka z rodziną)

Czwartek

17:00 St.- Śp. Mieczysława Pyziaka ( od Henryka Żytlińskiego z rodziną).

Piątek

17:00 ŁU- W intencji wiadomej Bogu. ( od Benedykta)

Sobota

17:00 ST- Śp. Mieczysława Pyziaka ( od kościelnego z rodziną)

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Bronisławę Paszkiewicz. Stanisławę, Aleksandra Paszkiewicz. Stanisława,

                        Stefanie Kotułów ( od męża z rodziną)

10:00 ŁU – Śp. Cichostepskiego Kazimierza i jego rodziców.

12:00 St. – Śp. Teodorę, Jana, Stefana Syrotiaków. Natalię, Szymona, Antoninę Tyrlicz.

2. Adoracja przed najświętszym sakramentem będzie:

    St.- Czwartek 16:00,

     ŁU- Piątek 16:00

3.Za zmarłych będziemy się modlić piętnaście minut przed Mszą św.

4.W Piątek w Stobnie o godzinie 18:30 odbędzie się spotkanie z młodzieżą przygotowującą

   się do bierzmowania.

5.W przyszłą niedzielę obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym . A po

   Mszach św. odbędzie się zbiórka na Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

 6.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu proszę:

     Moroch Bogdan, Stachowiak Maciej