OGLOSZENIA DUSZPASTERSKIE 30 NIEDZIELA ZWYKłA ROK C

Parafia Rzymskokatolicka                  Stobno 2022.10.23

 p.w. Św. Franciszka z Asyżu

 Stobno Kasztanowa 14

 64-905 Stobno

 Kom 607052061

 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

 Ogłoszenia duszpasterskie 30 Niedziela Zwykła Rok C

 ,, Modlitwa pokornego przeniknie obłoki i nie dozna pociechy,

 zanim nie osiągnie celu”- zapewnia nas dzisiaj autor Księgi

 Syracydesa. Także Jezus gromi dzisiaj modlitwę faryzeusza

 pyszałka, a chwali pokornego celnika, który zwraca się do Boga,

 prosząc o miłosierdzie. Zgromadzeni w imię Jezusa na Eucharystii

 pragniemy, by sam Pan udzielił nam daru pokornej modlitwy

 i czynił nas autentycznymi świadkami świadkami swojej dobroci.

1.Intencje.

 Niedziela

    8:00 St. – Śp. Kazimierza, Zbigniewa, Stanisława

                         Adamkiewiczów. Ewę, Andrzeja Owczarz.

                         Agafię Prokopa Myrnów. Olgę , Jana Myrnów.

 10:00 ŁU – Śp. Henryka Kazimierczaka i jego rodziców

 12:00 St. – Śp. Bolesława, Zofię, Romanę Irenę i rodziców

                       z obojga stron.

 Poniedziałek

 17:00 St.- Śp. Stanisława Król 22 r śm. Bogumiłę Król w 1 r. sm.

 Wtorek

 17:00 ŁU. – Śp. Andrzeja Niespodzianego w 30 dzień.

 Środa

 17:00 St.- Śp. Janina Ziółkowska ( od Żywego Różańca).

 Czwartek

 17:00 St.- Śp. Krzysztofa Łaszcza ( od rodziny Żytlińskich).

 Piątek

 ŁU- Śp. Krzysztofa Łaszcza ( od dzieci)

 Sobota

 17:00 St.- Śp. Juliana, Stanisława , Janinę, Ziółkowskich. Józefę ,

                      Tadeusza Dyl.

 Niedziela

    8:00 St. – Śp. Kazimierz Pływaczyk 20 r. śm. Ks. Tadeusz

                          Kwitowski, Ingę , Konrada Pływaczyk.

 10:00 ŁU- Śp. Cichosępskiego Kazimierza w 25 r. śm.

 12:00 St.-- Śp. Jana , Teodora Syrotiaków. Oraz brata Stefana

                       Syrotiak.

 2.Dzisiaj rozpoczynamy Tydzień Misyjny.

 3. Adoracja przed najświętszym sakramentem będzie:

     St.- Czwartek 16:00.

     ŁU- Piątek 16:00

 4. Nabożeństwo różańcowe będzie:

     St.- W niedzielę o godzinie 11:30 , w tygodniu o godzinie

           16:30 Proszę aby różaniec został poprowadzony przez

           Żywy Różaniec .

     ŁU- W niedzielę o godzinie 9:30 w ciągu tygodnia o 16:30

           proszę aby różaniec został poprowadzony przez Żywy

           Różaniec.

 5.Na stoliku zostały wyłożone kartki na wypominki. Proszę

    czytelnie wypełnić te kartki.

 6.Spotkania z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania

    odbędą się:

    ŁU- Piątek 17:00

     St- Sobota 17:00

 7.Bóg zapłać za sprzątnięcie kościoła dla Tomczak Piotr,

    Ludkowski Grzegorz W tym tygodniu proszę:

    St. Antoszczak Mariusz, Wolski Grzegorz.