OGLOSZENIA DUSZPASTERSKIE 30 NIEDZIELA ZWYKłA ROK B

Parafia Rzymskokatolicka                         Stobno 2021.10.24

 p.w. Św. Franciszka z Asyżu

 Stobno Kasztanowa 14

 64-905 Stobno

 Kom 607052061

 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

 Ogłoszenia duszpasterskie 30 Niedziela Zwykła Rok B

 ,, Idź twoja wiara cię uzdrowiła” – mówi Jezus do Bartymeusza

 w dzisiejszej Ewangelii. ,, Natychmiast przejrzał i szedł za Nim

 drogą” – komentuje ewangelista Marek. Również my ,

 zgromadzeni w imieniu Jezusa na niedzielnej Eucharystii, chcemy

 doświadczyć Jego uzdrawiającej mocy. Ten sam Chrystus, który

 niegdyś przechodził przez Jerycho, jest obecny pośród nas

 w swoim słowie i w eucharystycznym chlebie. Otwórzmy nasze

 serca na Jego przemieniające działanie.

 1.Intencje.

 Niedziela

    8:00 St. – Śp. Kazimierza Pływaczyka w 19 r. śm. Oraz Ingę.

                         Ks. Tadeusza Kwitowskiego. Konrada Pływaczyka.

 10:00 ŁU – Śp. Mirosława Mandziuk.

 12:00 St. – Śp. Bolesława, Zofię, Romanę i zmarłych z obojga

                       stron.

 Poniedziałek

 18:00 St.- Śp. Świerszcz Jana, Krystynę. Męcik Antoninę,

                      Bolesława. Maśkiewicz Ewę.

 Wtorek

 17:00 ŁU. – Śp. Barbarę Pawłowską ( od syna Dariusza z rodziną).

 Środa

 18:00 St.- Śp. Genowefę Moroch w 30 dzień.

 Czwartek

 18:00 St.- Śp. Z rodziny Kulasków. Kościelnych. Okrojów.

                   ( od Małgorzaty Henryka Kulasek)

 Piątek

 17:00 ŁU.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jana i jego

                 rodziny.

 Sobota

 18:00 St.- Śp. Jana , Teodorę, Zofię, Jana, Stefana.

 Niedziela

    8:00 St. – Śp. Juliana, Stanisława Ziółkowskich. Józefę,

                        Tadeusza Dyl.

 10:00 ŁU- Śp. Cichosępskiego Kazimierza w 24 r. śm.

 12:00 St.- - Śp. Klarę Murach ( od syna Zbigniewa z rodziną)

2.Dzisiaj rozpoczynamy Tydzień Misyjny.

3.Na stoliku zostały wyłożone kartki na wypominki. Proszę

   czytelnie wypełnić te kartki.

4.Spotkania z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania

  odbędą się:

    ŁU- Piątek 17:00

     St- Sobota 18:00

5.Po konsultacji z grupą synodalną i liturgiczną doszliśmy do

   stwierdzenia ze w naszej parafii potrzebna jest katecheza dla

   ludzi dorosłych. Dlatego zachęcam wszystkich kto chciałby

   pogłębić swoją wiedzę do cotygodniowych spotkań.

   Spotkania odbywać się będą:

   ŁU- Wtorek po Mszy św. O godzinie 17:00

    St.- Środa po Mszy św. o godzinie 18:00 na plebani.

 Również wyszedł problem że się głośno spowiadamy i potrzeba

 aby miejsce spowiedzi zabudować szklanymi drzwiami , aby

 zachować tajemnice spowiedzi. Myślę że jest to cenna uwaga.

 Możliwa do zrealizowania. Dlatego będę prosił o wsparcie

  finansowe na ten cel w późniejszy terminie. Kiedy będę

   wiedział ile ta inwestycja będzie kosztowała.

 6..Bóg zapłać za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu proszę:

     St. Dynia Stanisław Kułak Marcin

     ŁU –ponieważ zeszyt kolejności sprzątania znalazł się

            w rodzinie chorych na COVID . Rodzina nie chce

           narażać innych na chorobę dlatego prosi o założenie

           nowego zeszytu. Kolejka następna przypadła dla rodziny

           Hawrylczak Tomasz, Balcerowski Paweł.