OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 3 NIEDZIELA ZWYKłA ROK A

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St. – Podziękowanie Bogu za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie

                    i błogosławieństwo dla całej rodziny.

10:00 ŁU – Śp. Piotra Hawrylczak 9 r. śm. Ojca Edmunda Suchockiego i brata

12:00 St – Śp. Dziadków Annę, Jana Feciuch. Konstancję Alfreda Wolskich.

                       Aleksandra Adamczyka . ( od Darii Wolskiej

Poniedziałek

17:00 St.- Śp. Janina Aninowską , Jakub Aninowskiego , ks. Ryszard Łaszcz

Wtorek

17:00 ŁU- Za parafian.

Środa 17:00 St. – Śp. Jana, Julię Szczerbów.

Czwartek

17:00 St.- Za parafian.

Piątek

17:00 ŁU- Za parafian.

Sobota

17:00 St. - Śp. Marię Eckert, Kazimierza Łobos.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Józefę Błaś ( od wnuka z żoną)

10:00 ŁU – Śp. Leszka Pohl , Mariana Pohl.

12:00 St - Śp. Emilię Moroch 7 r. śm. Teodora Moroch.

2. Zachęcam do cotygodniowej adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie:

Stobno – Czwartek godzina 16:00

Ługi Ujskie – Piątek godzina 16:00

3.Taca z dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na ogrzewanie kościoła.

4. Zakończyłem kolędę wizytę duszpasterską. Za serdeczne przyjęcie i otwarcie

    serca w czasie kolędy składam wielkie Bóg zapłać

5 . Salka będzie czynna po Mszy św. oprócz Wtorku.

6.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu proszę:

    Bonikowska Iwona, Łaszcz Krzysztof.