OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 3 NIEDZIELA ZWYKłA ROK A

Parafia Rzymskokatolicka                        Stobno 2023.01.23

 p.w. Św. Franciszka z Asyżu

 Stobno Kasztanowa 14

 64-905 Stobno

 Kom 607052061

 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

 Ogłoszenia duszpasterskie 3 Niedziela Zwykła Rok A

 Dzisiejsza Ewangelia ukazuje początek publicznej działalności

 Jezusa. Zbawiciel dociera ze swoim słowem na ziemię pogan,

 wypełniając obietnice Boże zawarte w Księdze Izajasza. Słowo

 Boga jest zawsze żywe i skuteczne, a zawarte w nich obietnice-

 pewne. U progu tej Eucharystii wzbudźmy w sobie szczere

 pragnienie słuchania Jezusa, aby nasza codzienność była

 przemieniana przez Jego słowo.

 Niedziela

    8:00 St. - Śp. Janinę Ziółkowską ( od brata Henryka z rodziną)

 10:00 ŁU – Śp. Bogdana Hawrylczaka . Marię Tuliszewską

                       ( od bratowej Bogusławy, Przemka, Tomka,

                       Mariusza z rodziną).

 12:00 St. – Śp. Irenę Opszańską ( od córki z rodzina)

 Poniedziałek

 10:30 St. – Za parafian.

 Wtorek

 10:30 St.- Śp. Franciszka, Józefa, Helenę, Michała Kozłowskich.

                     Janinę Bąkowską.

 Środa

 17:00 St.- Sp. Rozalię Fedczak. Jana, Annę Sokulskich.

                     ( od Stanisława).

 Czwartek

 17:00 St.- Śp. Wacława Wąska. Józefę, Czesława, Eugeniusz

                      Kowalczyków.

 Piątek

 17:00 ŁU- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jana i jego

                rodziny.

 Sobota

 17:00 St.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Grażyny

                i Andrzeja z okazji 40 r. ślubu, oraz dla ich dzieci

                i wnuków.

Niedziela

    8:00 St. - Podziękowanie Panu Bogu za miniony rok z prośbą

                  o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

 10:00 ŁU- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla kochanej

                 mamy Genowefy z okazji 70 r. ur. . ( od dzieci

                 z rodzinami).

 12:00 St.- Śp. Janinę, Ignacego Aninowskich i rodziców z obojga

                     stron.

 2.Taca z dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na ogrzewanie

    kościołów.

3. Zachęcam do cotygodniowej adoracji Pana Jezusa

    w Najświętszym Sakramencie:

    Stobno Czwartek godzina 16:00

    Ługi Ujskie – Piątek godzina 16:00

4. Plan kolędy

   22.01.23         15:00      Ługi Ujskie 79- 64

   23.01.22         15:00      Ługi Ujskie 59- do końca w stronę

                                                             Stobna

 5. Składam serdeczne podziękowanie za przyjecie i dobrą

     atmosferę na kolędzie. Do kościoła w Stobnie przynależy

     256 rodzin. Odwiedziłem 181. Wielu domów nie odwiedziłem

     z różnych powodów , 3 rodziny podziękowały za kolędę.

     Na kolędzie był poruszany temat , aby ktoś na stałe sprzątał

     kościół. Za tą formą opowiedziało się 97% tych których

     odwiedziłem. Więc proszę o ofiarę na sprzątanie w wysokości

     200 zł rocznie. Można tę kwotę wpłacać w całości albo

     w ratach zaznaczając kto, adres zamieszkania i tytuł

     na sprzątanie. Wpłacać można u Pani Jaworskiej ,

     u ks. proboszcza, jak również na konto parafialne.

     Parafia Rzymskokatolicka

     p.w. Św. Franciszka z Asyżu Stobno Kasztanowa 14

     64-905 Stobno

     Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

     Jeżeli ktoś zamiast ofiary pragnie sam sprzątać kościół może

     się zgłosić i wybrać termin sprzątania. Proszę to zrobić do

     końca Lutego. Tego zadania podjęła Pani Antonina Tyrlicz.

     Ale lista chętnych nie została zamknięta. Można się zgłaszać

     do ks. proboszcza. Sprzątanie rozpoczynamy w Lutym.

 6.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła

    Ilnicki Marcin Meier Frycz Daria.

    W tym tygodniu proszę: Błaszkiewicz Bogdan, Moroch Bogdan.