OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 29 NIEDZIELA ZWYKłA ROK C

Parafia Rzymskokatolicka                   Stobno 2022.10.16

 p.w. Św. Franciszka z Asyżu

 Stobno Kasztanowa 14

 64-905 Stobno

 Kom 607052061

 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

 Ogłoszenia duszpasterskie 29 Niedziela Zwykła Rok C

 Pytanie o poziom naszej wiary jest nierozerwalnie związane

 z pytaniem o modlitwę. Bóg bierze w obronę swoich wybranych,

 którzy dniem i nocą wołają do Niego- zapewnia nas Jezus

 w dzisiejszej Ewangelii. Zgromadzeni na Eucharystii chcemy

 prosić Boga o dar wytrwałej modlitwy, którą pogłębia naszą

 wiarę.

 1.Intencje.

 Niedziela

    8:00 St. – Śp. Bronisławę Paszkiewicz. Aleksandra, Stanisławę

                         Zbigniewa Paszkiewicz. Stefanie i Stanisława

                        Kotułów. Mirosława , Zofię Brzezińskich.

 10:00 ŁU – Śp. Eugeniusza Pakułę w 30 r. śm. Janinę Pakułę.

 12:00 St.- Śp. Zofię Jeremczuk w 14 r. śm.

 Czwartek

 17:00 St. - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jana i jego

                 rodziny.

 Piątek

 17:00 ŁU – Śp. Arkadiusza Nowaka.

 Sobota

 15:00 St.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Wiktora

                Domagały i całej rodziny z okazji chrztu św.

 17:00 St.- Podziękowanie Bogu za otrzymane łaski z prośbą

                o dalszą opiekę i błogosławieństwo Boże dla Grażyny

                i Jana z okazji 45 r ślubu i całej rodziny.

 Niedziela

    8:00 St. – Śp. Kazimierza, Zbigniewa, Stanisława

                        Adamkiewiczów. Ewę, Andrzeja Owczarz.

                        Agafię Prokopa Myrnów. Olgę , Jana Myrnów.

 10:00 ŁU – Śp. Henryka Kazimierczaka.

 12:00 St. – Śp. Bolesława, Zofię, Romanę Irenę i rodziców

                       z obojga stron.

 2. Nabożeństwo różańcowe będzie:

     St- W niedzielę o godzinie 11:30 , W ciągu tygodnia

          o godzinie 17:30 Proszę aby różaniec został poprowadzony

          przez Żywy Różaniec .

    ŁU- W niedzielę o godzinie 9:30 w ciągu tygodnia o 16:30

          proszę aby różaniec został poprowadzony przez Żywy

          Różaniec.

 3.W przyszłą niedziele rozpoczynamy Tydzień Misyjny.

 4.Na stoliku zostały wyłożone kartki na wypominki.

   Proszę czytelnie wypełnić te kartki.

 5.Od Poniedziałku do czwartku ksiądz jest na rekolekcjach

    kapłańskich w Skrzatuszu.

 6.Dzisiaj obchodzimy XXII Dzień Papieski. Po Mszach św. będzie

   zbiórka na Żywy pomnik ,, Dzieło Nowego Tysiąclecia”

   stypendium dla młodzieży.

 7.Spotkania z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania

   odbędą się:

    ŁU- Piątek 17:00

     St.- Sobota 17:00

 8.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła dla

   Rentz Mariusz, Jarka Aleksander

   W tym tygodniu proszę: Tomczak Piotr, Ludkowski Grzegorz