OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 29 NIEDZIELA ZWYKłA ROK C

Parafia Rzymskokatolicka                 Stobno 2019.10.20

 p.w. Św. Franciszka z Asyżu

 Stobno Kasztanowa 14

 64-905 Trzcianka

 Kom 607052061

 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

       Ogłoszenia duszpasterskie 29 Niedziela Zwykła Rok C

 Jezus zachęca nas, aby się modlić i nie ustawać. Może nieraz

 nam się wydaje, że nasze modlitwy pozostają niewysłuchane.

 Tymczasem Jezus zapewnia nas, że kiedy będzie się zwracać

 do Boga, Ojciec w niebie weźmie nas w obronę. Wytrwała

 modlitwa jest wyrazem naszej wiary. Powierzajmy Bogu

 z ufnością nasze codzienne sprawy w czasie Mszy św.

 1.Intencje.

 Niedziela

    8:00 St. – Śp. Bronisławę Paszkiewicz. Aleksandra, Stanisławę

                        Paszkiewicz. Stefanie i Stanisława Kotułów.

  10:00 ŁU – Śp. Irenę Przybyłko w 3 r. śm. Edwarda Liegman,

                        Krystynę Witczak.

12:00 St.- Śp. Halinę, Bogdana Kędziów.

 Poniedziałek

 17:00 St.- Śp. Stanisław Król w 19 r. śm.

 Niedziela

   8:00 St. – Śp. Kazimierza Pływaczyka w 17 r. Śm. Oraz Ingę.

                        Ks. Tadeusza Kwitowskiego.

 10:00 ŁU – Śp. Henryka Kazimierczaka w 3. r. śm.

 12:00 St – Śp. Annę Szymona Moroch ( Chrzest Antoni Marcel)

 2. Nabożeństwo różańcowe będzie:

     St- W niedzielę o godzinie 11:30 , W ciągu tygodnia

          o godzinie 16:30 Proszę aby  różaniec został poprowadzony

          przez Żywy Różaniec .

    ŁU- W niedzielę o godzinie 9:30 w ciągu tygodnia o 16:30

          proszę aby różaniec został poprowadzony przez

          Żywy Różaniec.

 3. W sobotę odbędzie się dzień skupienia w Skrzatuszu dla

    wszystkich zaangażowanych w Synod diecezjalny. Dzień

    skupienia rozpocznie się o godzinie 10:00

 4.Dzisiaj w niedziele rozpoczynamy Tydzień Misyjny.

 5.Na stoliku zostały wyłożone kartki na wypominki.

    Proszę czytelnie wypełnić te kartki.

 6. W wtorek idę do szpitala na cardiologie. Proszę o modlitwę

    w mojej intencji. W razie potrzeby posługi kapłańskiej

    proszę się zwrócić do ks. Proboszcza w Białej.

 7.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła.

   W tym tygodniu proszę: Aninowski Marcin, Aninowski Andrzej.