OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 29 NIEDZIELA ZWYKłA ROK C

1.Intencje.

Niedziela

  8:00 St. – Śp. Bronisławę Paszkiewicz. Stefanię Kotułę.

10:00 ŁU – Śp. Irenę, Franciszka, Henryka Jankowskich.

12:00 St.- Śp. Jana, Krystynę, Bolesława i rodziców z obojga stron.

Poniedziałek

17:00 St.- Śp. Wandę, Bogdana Jachimowiczów. Mariana Okrój i za dziadków z obojga

               stron.

Wtorek

17:00 ŁU- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla osób i ich rodzin które wsparły parafię

                w wykonaniu toalety i doprowadzenia wody na cmentarz.

Środa

17:00 St. –Śp. Julię Szczerba ( od rodziny Badyrów)

Czwartek

17:00 St.- Śp. Stanisława Król w 16 r. śm. Bogumiłę Król

Piątek

17:00 ŁU.– Za parafian.

Sobota

17:00 St. – Śp. ++ Zdebów Andrzeja, Ludwikę, Stanisława, Władysławę. Marię Piotra

                           Moroch.

Niedziela

   8:00 St. – O zdrowie i błogosławieństwo Boże z podziękowaniem za przeżyte lata dla

                 Genowefy z okazji 80 urodzin.

10:00 ŁU – Śp. Leonardę , Adolfa Półtorak. 12:00 St – Śp. Piotra Szmajdę i jego rodziców

                       Ewę i Teodora.

2. Adoracja przed najświętszym sakramentem będzie:

St- Czwartek 16:00,

ŁU- Piątek 16:00

3. Nabożeństwo różańcowe będzie:

St- W niedzielę o godzinie 11:30 , W ciągu tygodnia o godzinie 17:30 a czwartek

      o godzinie 16:30 Proszę aby różaniec został poprowadzony przez Żywy Różaniec .

ŁU- W niedzielę o godzinie 9:30 w ciągu tygodnia o 16:30 proszę aby różaniec został

       poprowadzony przez Żywy Różaniec.

4.W Piątek o godzinie 19:00 odbędzie się katecheza dla bierzmowanych Gr. I

5. Zachęcam do nabycia kalendarza Diecezjalnego. Koszt 8 zł.

6. W przyszła niedziele rozpoczynamy Tydzień Misyjny.

7. W dniu 29.10.2016 o godzinie 9:30 w parafii pw. Św. Józefa w Pile odbędzie się

    Spotkanie Synodalne dla wszystkich , którzy wyrazili chęć pracy w Synodzie.

9. Na stoliku zostały wyłożone kartki na wypominki. Proszę czytelnie wypełnić te kartki.

10.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu proszę:

 St- Czerwiński Zenon, Gabrysiak Jadwiga.

ŁU – według zeszytu.