OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 23 NIEDZIELA ZWYKłA. ROK C

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St.- Sp. Bronisławę Paszkiewicz.

10:00 ŁU- Aby każdy wnosił wkład we wspólne dobro i w budowę społeczeństwa , które

               stawia w centrum osobę ludzką.

               Aby chrześcijanie przystępując do sakramentów i rozważając Pismo Święte

               stawali się coraz bardziej świadomi swojej misji ewangelicznej.

               Podziękowanie Bogu za tegoroczne zbiory.

               O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla dzieci i młodzieży która rozpoczyna

               kolejny rok szkolny.

12:00 St.- - Aby każdy wnosił wkład we wspólne dobro i w budowę społeczeństwa ,

                  które stawia w centrum osobę ludzką. Aby chrześcijanie przystępując do

                  sakramentów i rozważając Pismo Święte stawali się coraz bardziej świadomi

                  swojej misji ewangelicznej.

                   Podziękowanie Bogu za tegoroczne zbiory.

                  O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla dzieci i młodzieży która rozpoczyna

                  kolejny rok szkolny.

                  O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla wspólnoty Żywego Różańca.

 Wtorek

17:00 ŁU- Śp. Czesława Szczygielskiego 5 r. śm. Jana Szczygielskiego w 4 r. śm.

 Czwartek

18:00 St.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Marii.

Piątek 17:00 ŁU- Za parafian.

18:00 St. Sp. Tadeusza Pyziaka 24 r. śm.

 Sobota

13:00 St.- O zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla Aleksandra Jana Wolskiego.

                           ( chrzest)

18:00 St.- Śp. Rodziców Andrzeja, Zofię oraz siostry, braci z rodziny Łaszcz.

                      Jakuba Aninowskiego.

Niedziela

  8:00 St.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Anny i Krzysztofa z okazji urodzin

                ( od mamy)

10:00 ŁU- Śp. Władysława Lechowicza w 28 r. śm.

12:00 St.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Tomasza Tyrlicza.

2. W przyszłą niedziele po Mszy św. o godzinie 12:00 w Stobnie odbędą się zapisy dzieci

     klas 3 które mają w 2017 przyjąć sakrament komunii św.

3. Okazja do adoracji Pana Jezusa w Najświętszym sakramencie będzie:

    ŁU- Piątek -16:00

4. W Piątek o godzinie 20:00 odbędzie się spotkanie młodzieży przygotowującej się do

    bierzmowania Grupa II i ci którzy opuścili katechezę.

5. Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona jest na Skrzatusz.

 6. Od przyszłej niedzieli będą rozprowadzane kalendarze Diecezjalny na 2017 rok.

     Koszt 8 zł.

 7.W czwartek przypada święto Narodzenia NMP. Po Mszy św. o godzinie 18:00 w Stobnie

będzie święcone ziarno na zasiew.

 8.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu proszę :

 Aninowski Antoni Marek, Aninowski Ryszard.