OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 22 NIEDZIELA ZWYKłA ROK C

Parafia Rzymskokatolicka                       Stobno 2022.08.28

 p.w. Św. Franciszka z Asyżu

 Stobno Kasztanowa 14

 64-905 Stobno

 Kom 607052061

 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

 Ogłoszenia duszpasterskie 22 Niedziela Zwykła Rok C

 Jezus zaprasza nas dzisiaj do właściwej oceny naszego miejsca

 w Kościele i w społeczeństwie,, Kto się wywyższa, będzie

 poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony”. Budowanie

 tożsamości chrześcijańskiej na czymkolwiek innym niż słowo

 Boga prowadzi na manowce. Prośmy w tej Eucharystii o dar

 pokory i patrzenia w świetle Ewangelii.

 Niedziela

    8:00 St. – Śp. Janinę , Stanisława Murach.

 10:00 ŁU- Śp. Alfredę, Mariana Mnich i za rodziców z obu stron.

 12:00 St.- Śp. Bronisławę, Henryka Żytlińskich.

 Poniedziałek

 18:00 St. Za parafian.

 Środa

 18:00 St. – Przez wstawiennictwo MB módlmy się o łaskę

                  znalezienia dobrej żony przez Artura.

 Czwartek

 18:00 St.- Śp. Prusak Stefana, Urszulę, Jolantę.

 Piątek

 17:00 ŁU- Śp. Czesława, Gabryiela Ryczek

 Sobota

 18:00 St.- Śp. Mariannę, Kazimierza, Mirosława Dudek. Adama

                     Rabińskiego.

 Niedziela

    8:00 St. – Śp. Bronisławę Paszkiewicz, Stefana Kotułę.

 10:00 ŁU- Aby ruchy i wspólnoty działające w naszej diecezji

                ożywiały w młodych ludziach pragnienie poświęcenia

                życia głoszeniu Ewangelii

                Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi

                w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona

                w ustawodawstwie wszystkich państw świata.

                O pokój na Ukrainie.

                Za dzieci i młodzież która rozpoczęła nowy rok szkolny.

12:00 St.-  Aby ruchy i wspólnoty działające w naszej diecezji

                ożywiały w młodych ludziach pragnienie poświęcenia

                życia głoszeniu Ewangelii Módlmy się, aby kara śmierci

                 , która godzi w nienaruszalność i godność osoby,

                została zniesiona w ustawodawstwie wszystkich

                państw świata.

                O pokój na Ukrainie.

                Za dzieci i młodzież która rozpoczęła nowy rok szkolny.

14:00 ŁU- Podziękowanie Panu Bogu za zbiory tego roku.

               ( dożynki gminne)

2. Okazja do adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie

     będzie:

     St.- Czwartek -17:00

     ŁU- Piątek – 16:00

3. W tym tygodniu mamy I Piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi

    będzie:

    St.- Czwartek – 17:00

    ŁU- Piątek 16:00

    Chorych odwiedzę w Piątek od godziny 8:30

4.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła dla

   Łaszcz Tadeusza, Antoniny Tyrlicz.. W tym tygodniu proszę :

   Czerwiński Zenon, Gabrysiak Jadwiga.

 

 Zapowiedzi

 1. Strzelecki Hubert kaw. Piła.

    Kądziela Marta panna Piła.

 

    Do Pana odszedł Krzysztof Łaszcz.