OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 19 NIEDZIELA ZWYKłA ROK C

Parafia Rzymskokatolicka                        Stobno 2022.08.07

 p.w. Św. Franciszka z Asyżu

 Stobno Kasztanowa 14

 64-905 Stobno

 Kom 607052061

 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

 Ogłoszenia duszpasterskie 19 Niedziela Zwykła Rok C

 Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli kieruje naszą uwagę na temat

 wewnętrznej wolności i czujności na przyjście Pana. Jego słowo

 jest zawsze żywe i skuteczne, zdolne wskazać te obszary naszej

 codzienności, w których panuje nieporządek i chaos. Prośmy

 podczas tej Eucharystii o odwagę i siłę do kształtowania naszego

 życia zgodnie z Ewangelią.

 1.Intencje.

 Niedziela

    8:00 St. –Śp. Jadwigę, Stanisława Fryca.

  10:00 ŁU- Aby duszpasterze, którymi Pan posługuje się na

                 drodze rozeznawania powołania swoim przykładem

                i przepowiadaniem ukazywali piękno chrześcijańskiego

                 życia.

                Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, poważnie

                dotknięci kryzysem gospodarczym i społecznym,

                znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej

                działalności w służbie społeczności, w których żyją.

                O trzeźwość w narodzie.

                O pokój na Ukrainie.

 12:00 St.- - Aby duszpasterze, którymi Pan posługuje się na

                  drodze rozeznawania powołania swoim przykładem

                i przepowiadaniem ukazywali piękno chrześcijańskiego

                  życia.

                  Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy,

                  poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym

                  i społecznym, znaleźli środki niezbędne do

                  kontynuowania swojej działalności w służbie

                  społeczności, w których żyją.

                  O trzeźwość w narodzie.

                  O pokój na Ukrainie. ( Róża II)

 Środa

 18:00 St. – Śp. Franciszka Opszańskiego ( od córki Doroty

                       z rodziną)

 Czwartek

 18:00 St.- Za parafian. 

 Piątek

 17:00 ŁU- Śp. Genowefę Pieniak Fischer ( od syna Janusza

                     z rodziną)

 Sobota

 18:00 St.- Śp. Jana Kuriatę Lidię, Rozalię , Bronisławę.

 Niedziela

    8:00 St. – Za mieszkańców Wrzącej i zmarłych z ich rodzin.

                   ( od mieszkańców Wrzącej).

 10:00 ŁU- Śp. Józefę Markut w 3 r. śm.) ( chrzest Laura Stefania

                      Kita)

 12:00 St.- Śp. Klementynę Edmunda, Ryszarda Wolskich.

 2. Okazja do Adoracji Pana Jezusa w Najświętszym sakramencie

    będzie:

    St- Czwartek -17:00

    ŁU- Piątek -16:00

 3.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła.

    W tym tygodniu proszę : Omiotek Jarosław,

    Szebeszowicz Łukasz.