OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 17 NIEDZIELA ZWYKłA ROK A

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St. –Śp. Krzysztofa Kułaka Władysława Grzelczaka.

10:00 ŁU- Śp. Mieczysława Mirowskiego w 10 r. śm. ( od brata)

12:00 St.- Śp. Marię Grabowską. Halinę Bogdana Kędzia.

Poniedziałek

18:00 St- Za parafian.

Wtorek

17:00 ŁU- Za parafian.

Środa

18:00 St. - Za parafian.

Czwartek

18:00 St.- Podziękowanie Bogu za otrzymane łaski

              i szczególną opiekę Matki Bożej dla Rafała i Moniki

              z okazji r. ślubu.

Piątek

17:00 ŁU- Za parafian.

Sobota

18:00 St.- Śp. Danutę , Józefa Maciejewskich. Joannę , Czesława

                   Cenker.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Jadwigę, Stanisława Fryca.

10:00 ŁU- Aby duszpasterze, którymi Pan posługuje się na drodze

               rozeznawania powołania swoim przykładem

               i przepowiadaniem ukazywali piękno chrześcijańskiego

               życia.

               Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, poważnie

               dotknięci kryzysem gospodarczym i społecznym,

               znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej

               działalności w służbie społeczności, w których żyją.

               O trzeźwość w narodzie.

               O pokój na Ukrainie.

12:00 St.- - Aby duszpasterze, którymi Pan posługuje się na

                drodze rozeznawania powołania swoim przykładem

                i przepowiadaniem ukazywali piękno chrześcijańskiego

               życia.

               Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, poważnie

              dotknięci kryzysem gospodarczym i społecznym,

              znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej

              działalności w służbie społeczności, w których żyją.

              O trzeźwość w narodzie.

              O pokój na Ukrainie. ( Róża II)

 2. Okazja do Adoracji Pana Jezusa w Najświętszym sakramencie

    będzie:

   St- Czwartek -17:00

   ŁU- Piątek -16:00

 3. W tym tygodniu przypada I Piątek miesiąca.

    Okazja do spowiedzi będzie:

     St.- Czwartek 17:00

     ŁU- Piątek 16:00

    Chorych odwiedzę w Piątek od godziny 8:30