OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 17 NIEDZIELA ZWYKłA ROK A

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St. – O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Anny z okazji urodzin.

10:00 ŁU- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Danuty i Benedykta z okazji 53 r. ślubu

                i dla dzieci i wnuków.

12:00 St.- Śp. Bronisławę Paszkiewicz 8 r. śm. ( od męża i synami z rodzinami).

Poniedziałek

18:00 St.- O ukojenie w bólu dla rodziców i rodziny po utracie dziecka.

Wtorek

17:00 ŁU- Za parafian.

Środa

18:00 St.- Za parafian.

Czwartek

18:00 St.- Śp. Anielę Sajna w 1 r. śm. Czesława, Konrada, Stanisława, Zygmunta

                     Przemysława Trybów.

Piątek

17:00 ŁU- Za parafian.

Sobota

18:00 St.- Śp. Anielę w 1 r. śm. Czesława, Konrada, Stanisława, Zygmunta ,

               Przemysława z rodziny Sajnów.

Niedziela \

   8:00 St. – Śp. Annę Smetana.

10:00 ŁU- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Huberta w 18 r. ur.

12:00 St.- Sp. Romana Józefkowicza i rodziców z obojga stron.

2. Okazja do Adoracji Pana Jezusa w Najświętszym sakramencie będzie:

St- Czwartek -17:00

ŁU- Piątek -16:00

3. Jutro obchodzimy święto św. Krzysztofa patrona kierowców. Po Mszy św. o godzinie 18:00

    w Stobnie odbędzie się poświecenie pojadów i kierowców.

4.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu proszę :

   Magalski Grzegorz, Banasik Henryk

Zapowiedzi

Piszczek Mateusz kaw. Mościska

Olek Alicja panna Stobno