OGLOSZENIA DUSZPASTERSKIE 15 NIEDZIELA ZWYKłA ROK A

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Petronelę, Kazimierza Kaszewskich.

10:00 ŁU- Śp. Henryka Kazimierczaka.

12:00 St.- Śp. Klementynę Wolską . Faustynę Olechnowicz.

                    ++ Wolskich. Baranowiczów. Olechnowiczów.

Poniedziałek

18:00 St.- Śp. Dariusza Roberta Bodo w 30 dzień.

Wtorek

17:00 ŁU- O zdrowie i blogosławieństwo Boże dla Jana i jego

               rodziny.

Środa

18:00 St.- Za parafian

Czwartek

18:00 St.- Za parafian.

Piątek

17:00 ŁU- Za parafian.

Sobota

18:00 St.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Danuty

               Żytlińskiej z okazji urodzin. ( od męża i córek)

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Bronisławę Paszkiewicz w 15 r. śm.

10:00 ŁU- Śp. Janinę, Eugeniusza Pakułow. Eugeniusza

                    Szczepanika.

12:00 St.- Śp. Władysławę, Władysława Lechowiczów.

2. Okazja do Adoracji Pana Jezusa w Najświętszym sakramencie

    będzie:

    St- Czwartek -17:00

    ŁU- Piątek – 16:00

 Zapowiedzi

 1. Turlejski Krzysztof kaw Bolesławiec.

     Łazarczyk Miriam panna Ługi Ujskie.