OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 13 NIEDZIELA ZWYKłA ROK C

1.Intencje.

Niedziela

  8:00 St. – Śp. Stanisława, Juliana Ziółkowskich. Kazimierza, Mariannę, Mirosława Dudek.

10:00 ŁU- Podziękowanie Bogu za przeżyte lata z prośbą o dalszą opiekę

               i błogosławieństwo Boże dla Jana z okazji 70 ur.

12:00 St Śp. Jana Świerszcza, Krystynę, Bolesława i rodziców z obojga stron.

Poniedziałek

18:00 St.- Śp. Emilię Sochaj ( od siostry Basi z rodziną)

Wtorek

17:00 ŁU- Śp. Zdzisława 4 r. śm.

18:00 St.- O szczęśliwą operację i o zdrowie dla Michała.

Środa

17:00 ŁU- Za parafian.

18:00 St.- Śp. Piotra Żytlińskiego rodziców , siostry i braci.

Czwartek

18:00 St.- Śp. Władysława Jeremczuk. Władysława Bubełę. Władysława Łobos.

Piątek

17:00 ŁU – Śp. Marię Bitner

18:00 St.- Śp. Szysz Aleksandra, Teklę.

Sobota

18:00 St.- Śp. Pawła Korba 20 r. śm.

Niedziela

  8:00 St. – Śp. Piotra Moroch i rodziców z obojga stron. Stanisława , Władysławę, Marię.

10:00 ŁU- Aby szanowane były ludy tubylcze. Których tożsamość, a nawet egzystencja są

               zagrożone. Aby Kościół w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach poprzez swoją

               misję kontynentalną głosił Ewangelię z odnowionym zapałem i entuzjazmem.

               O dobre przeżycie ŚDM.

12:00 St.- Aby szanowane były ludy tubylcze. Których tożsamość, a nawet egzystencja są

                zagrożone. Aby Kościół w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach poprzez swoją

                 misję kontynentalną głosił Ewangelię z odnowionym zapałem i entuzjazmem.

                O dobre przeżycie ŚDM. Śp. Emilię Sochaj. ( I Róża)

2. W Środę przypada Uroczystość Piotra i Pawła Apostołów. Msze św. będą Odprawione:

ŁU- 17:00

St.- 18:00

Taca jest przeznaczona na Stolicę Piotrową.

3. W tym tygodniu przypada I Piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi będzie:

St- Czwartek- 17:00

ŁU- Piątek – 16:00

Chorych odwiedzę w Piątek od godziny 8:30.

4. Okazja do Adoracji Pana Jezusa przed najświętszym sakramencie będzie:

St- Czwartek- 17:00

ŁU- Piątek-16:00

5.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu proszę :

   Balcerowski Marian, Waleris Eugeniusz.

W tym tygodniu do Pana odszedł Jan Żyła.