OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 13 NIEDZIELA ZWYKłA ROK A

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Annę, Stefana, Piotra, Marię, Bazylego ++ Kopciał.

10:00 ŁU- Aby duszpasterze, którymi Pan posługuje się, by w młodych ludziach

                obudzić lub rozeznać powołanie, swoim przykładem i przepowiadaniem

                 ukazywali piękno chrześcijańskiego życia.

                  Aby nasi bracia, którzy oddalili się od wiary, mogli, również za sprawą

                  naszej modlitwy i ewangelicznego świadectwa, odkryć na nowo bliskość

                 miłosiernego Pana i piękno życia chrześcijańskiego.

                 O nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego.

12:00 St- - Aby duszpasterze, którymi Pan posługuje się, by w młodych ludziach

                 obudzić lub rozeznać powołanie, swoim przykładem i przepowiadaniem

                 ukazywali piękno chrześcijańskiego życia.

                 Aby nasi bracia, którzy oddalili się od wiary, mogli, również za sprawą

                 naszej modlitwy i ewangelicznego świadectwa, odkryć na nowo bliskość

                 miłosiernego Pana i piękno życia chrześcijańskiego.

                 O nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego

Poniedziałek

17:00 ŁU- Śp. Janinę Pakuła 30 dzień.

Wtorek

17:00 ŁU- Śp. Janinę Stachera ( od wnuczki Renaty z rodziną).

Środa

18:00 St.- Śp. Pawła Korba.

Czwartek

18:00 St.- Śp. Rodziców Jana, Teodorę, Jana, Zofie brata Stefana.

Piątek

17:00 ŁU – O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jana i Zdzisławy Kłopotowskich

                  z okazji 45 r. ślubu.

18:00 St.- Śp. Henryka Danilewicz w 20 r. śm. I jego rodziców Bolesława i Stanisławę.

Sobota

18:00 St.- Śp. Władysława Zielińskiego ( od rodziny Lechowiczów, Żytlińskich,

                 Matkowskich).

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Piotra Moroch imieninowa i rodziców z obojga stron Stanisława,

                          Marię, Władysławę

10:00 ŁU- Śp. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Janiny dzieci , wnuków

                      i prawnuków.

12:00 St.- Śp. Klementynę Wolską. Faustyna Olechnowicz, Stanisławę, Bronisława

                       Baranowicza.

2. Okazja do adoracji Pana Jezusa w najświętszym Sakramencie będzie :

St- Czwartek od godziny 17:00

ŁU- Piątek od godziny 16:00

3.W przyszłym tygodni mamy I Piątek miesiąca .

Okazja do spowiedzi będzie:

St.- Czwartek – 17:00

ŁU- Piątek – 16:00

5.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła.

W tym tygodniu proszę : Brzóska Sławomir, Białkowski Arkadiusz

Zapowiedzi

1. Zomerski Tomasz kaw. Piła

    Soboń Lucyna panna Ługi Ujskie