OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 13 NIEDZIELA ZWYKłA ROK A

1.Intencje.

Niedziela

    8:00 St. Śp. Piotra Strzeleckiego.

10:00 ŁU – O odwagę i wytrwałość dla młodych którzy

                 postanowili przyjąć powołanie do kapłaństwa czy

                 życia zakonnego, aby nie ulegali pokusom zwątpienia.

                 Módlmy się, aby katolicy stawiali w centrum swojego

                 życia celebrowanie Eucharystii, która głęboko

                 przemienia relacje międzyludzkie oraz otwiera na

                 spotkanie z Bogiem i braćmi.

                 O pokój na świecie.

                 O bezpieczne wakacje .

12:00 St.- O odwagę i wytrwałość dla młodych którzy postanowili

              przyjąć powołanie do kapłaństwa czy życia zakonnego,

              aby nie ulegali pokusom zwątpienia.

              Módlmy się, aby katolicy stawiali w centrum swojego

              życia celebrowanie Eucharystii, która głęboko

              przemienia relacje międzyludzkie oraz otwiera na

              spotkanie z Bogiem i braćmi.

              O pokój na świecie.

              O bezpieczne wakacje .

Wtorek

17:00 ŁU- Śp. Cieślaka Zdzisława.

Środa

18:00 St.- Śp. Dariusza Bodo ( od żony , dzieci i wnuków).

Czwartek

18:00 St.- Śp. Teodorę 20 r. śm. , Jana, Stefana Syrotiak.

Piątek

15:30 St. - O zdrowie i błogoslawieństwo Boże dla Kosmowskiego

                Patryka i Heilińskiej Agnieszki z okazji ślubu, oraz dla

                Emmy Kosmowskiej z okazji chrztu św.

Sobota

18:00 St. Podziękowanie Panu Bogu za otrzymane łaski z prosbą

              o opiekę i błogosławieństwo Boże w tym roku.

Niedziela

   8:00 St. Śp. Błasiów, Skrypaków. Krystynę Pelechacz.

10:00 ŁU O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny

              Owczarków.

12:00 St. Śp. Jadwigę, Stanisława Fryca.

2.Zachęcam do adoracji Pana Jezusa w Najświętszym

   sakramencie.

   St.- Czwartek od godziny 17:00

3 . W tym tygodniu przypada I Piątek miesiąca Okazja do

    spowiedzi będzie:

     ŁU- Wtorek 16:30

    St.- Czwartek 17:00

    Chorych odwiedzę w Piątek od godziny 8:30