OGÅ‚OSZENIA DUSZPASTERSKIE 13 NIEDZIELA ZWYKÅ‚A ROK A

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St. – Åšp. AnnÄ™, Stefana, Piotra, MariÄ™, Bazylego ++ KopciaÅ‚.

10:00 ŁU- Aby duszpasterze, którymi Pan posÅ‚uguje siÄ™, by w mÅ‚odych ludziach

                obudzić lub rozeznać powoÅ‚anie, swoim przykÅ‚adem i przepowiadaniem

                 ukazywali piÄ™kno chrzeÅ›cijaÅ„skiego życia.

                  Aby nasi bracia, którzy oddalili siÄ™ od wiary, mogli, również za sprawÄ…

                  naszej modlitwy i ewangelicznego Å›wiadectwa, odkryć na nowo bliskość

                 miÅ‚osiernego Pana i piÄ™kno życia chrzeÅ›cijaÅ„skiego.

                 O nowe powoÅ‚ania do kapÅ‚aÅ„stwa i życia konsekrowanego.

12:00 St- - Aby duszpasterze, którymi Pan posÅ‚uguje siÄ™, by w mÅ‚odych ludziach

                 obudzić lub rozeznać powoÅ‚anie, swoim przykÅ‚adem i przepowiadaniem

                 ukazywali piÄ™kno chrzeÅ›cijaÅ„skiego życia.

                 Aby nasi bracia, którzy oddalili siÄ™ od wiary, mogli, również za sprawÄ…

                 naszej modlitwy i ewangelicznego Å›wiadectwa, odkryć na nowo bliskość

                 miÅ‚osiernego Pana i piÄ™kno życia chrzeÅ›cijaÅ„skiego.

                 O nowe powoÅ‚ania do kapÅ‚aÅ„stwa i życia konsekrowanego

Poniedziałek

17:00 ŁU- Śp. Janinę Pakuła 30 dzień.

Wtorek

17:00 ŁU- Śp. Janinę Stachera ( od wnuczki Renaty z rodziną).

Åšroda

18:00 St.- Śp. Pawła Korba.

Czwartek

18:00 St.- Åšp. Rodziców Jana, TeodorÄ™, Jana, Zofie brata Stefana.

PiÄ…tek

17:00 ŁU – O zdrowie i bÅ‚ogosÅ‚awieÅ„stwo Boże dla Jana i ZdzisÅ‚awy KÅ‚opotowskich

                  z okazji 45 r. Å›lubu.

18:00 St.- Åšp. Henryka Danilewicz w 20 r. Å›m. I jego rodziców BolesÅ‚awa i StanisÅ‚awÄ™.

Sobota

18:00 St.- Åšp. WÅ‚adysÅ‚awa ZieliÅ„skiego ( od rodziny Lechowiczów, Å»ytliÅ„skich,

                 Matkowskich).

Niedziela

   8:00 St. – Åšp. Piotra Moroch imieninowa i rodziców z obojga stron StanisÅ‚awa,

                          MariÄ™, WÅ‚adysÅ‚awÄ™

10:00 ŁU- Åšp. O zdrowie i bÅ‚ogosÅ‚awieÅ„stwo Boże dla Janiny dzieci , wnuków

                      i prawnuków.

12:00 St.- Śp. Klementynę Wolską. Faustyna Olechnowicz, Stanisławę, Bronisława

                       Baranowicza.

2. Okazja do adoracji Pana Jezusa w najświętszym Sakramencie będzie :

St- Czwartek od godziny 17:00

ŁU- Piątek od godziny 16:00

3.W przyszłym tygodni mamy I Piątek miesiąca .

Okazja do spowiedzi będzie:

St.- Czwartek – 17:00

ŁU- PiÄ…tek – 16:00

5.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła.

W tym tygodniu proszÄ™ : Brzóska SÅ‚awomir, BiaÅ‚kowski Arkadiusz

Zapowiedzi

1. Zomerski Tomasz kaw. Piła

    SoboÅ„ Lucyna panna Ługi Ujskie