OGLOSZENIA DUSZPASTERSKIE 12 NIEDZIELA ZWYKłA ROK C

1.Intencje.

Niedziela

  8:00 St. – Śp. Bronisławę Paszkiewicz. Stanisławę, Aleksandra Paszkiewicz.

                       Stanisława, Stefanię Kotuła.

10:00 ŁU- Śp. Mariannę, Edwarda Tarnawskich. Jadwigę Władysława Turlej.

12:00 St.- Śp. Piotra, Annę Płaskoń i rodziców z obojga stron.

Poniedziałek

18:00 St.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Sebastiana i wszystkich członków

               rodziny.

Wtorek

17:00 ŁU- Za parafian.

18:00 St.- Śp. Józefa Kajdę z okazji Dnia Ojca ( od córki Doroty)

Środa

18:00 St.- Śp. Teresę Batura w 7 r. śm.

Czwartek

18:00 St.- Śp. Mieczysława Piekarskiego. Konstantego Majewskiego. Jana Piekarskiego.

                     Bernarda Sobolowskiego. Piotra Tatarynowicza.

Piątek

17:00 ŁU - Śp. Mieczysława Mąkę.

18:00 St.- Śp. Janinę Aninowską i rodziców z obojga stron Jakuba. Ks. Ryszarda Łaszcza.

Sobota

16:00 St.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Daniela Łaszcz z okazji 40 ur.

                I Stanisława w 3 r. ur. ( od żony i mamy)

Niedziela

  8:00 St. – Śp. Stanisława, Juliana Ziółkowskich. Kazimierza, Mariannę, Mirosława Dudek.

10:00 ŁU- Podziękowanie Bogu za przeżyte lata z prośbą o dalszą opiekę

               i błogosławieństwo Boże dla Jana z okazji 70 ur.

12:00 St Śp. Jana Świerszcza, Krystynę, Bolesława i rodziców z obojga stron.

2. Od tego tygodnia będzie okazja do adoracji Pana Jezusa w najświętszym sakramencie:

St- Czwartek od godziny 17:00

ŁU- Piątek od godziny 16:00

3.Dzisiaj odbędzie się zbiórka na kształcenie w diecezji i KUL.

4.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu proszę :

   Szmajda Michał, Chlebowski Bazyli.