OGLOSZENIA DUSZPASTERSKIE 12 NIEDZIELA ZWYKÅ‚A ROK A

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St. – Åšp. StanisÅ‚awa, Juliana ZióÅ‚kowskich. Kazimierza , MariÄ™ Dudek.

10:00 ŁU- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jana z okazji imienin.

12:00 St.- Åšp. AnnÄ™, Jana Feciuch.

PiÄ…tek

17:00 ŁU- Śp. Zdzisława Cieslaka.

Sobota

18:00 St.- Śp. Władysława Jaremczuka. Władysława Bubełę. Władysława Łobos.

Niedziela

   8:00 St. – Åšp. AnnÄ™, Stefana, Piotra, MariÄ™, Bazylego ++ KopciaÅ‚.

10:00 ŁU- Aby duszpasterze, którymi Pan posÅ‚uguje siÄ™, by w mÅ‚odych ludziach

                 obudzić lub rozeznać powoÅ‚anie, swoim przykÅ‚adem i przepowiadaniem

                 ukazywali piÄ™kno chrzeÅ›cijaÅ„skiego życia.

                Aby nasi bracia, którzy oddalili siÄ™ od wiary, mogli, również za sprawÄ…

                 naszej modlitwy i ewangelicznego Å›wiadectwa, odkryć na nowo bliskość

                 miÅ‚osiernego Pana i piÄ™kno życia chrzeÅ›cijaÅ„skiego.

                  O nowe powoÅ‚ania do kapÅ‚aÅ„stwa i życia konsekrowanego.

12:00 St- - Aby duszpasterze, którymi Pan posÅ‚uguje siÄ™, by w mÅ‚odych ludziach

                  obudzić lub rozeznać powoÅ‚anie, swoim przykÅ‚adem i przepowiadaniem

                  ukazywali piÄ™kno chrzeÅ›cijaÅ„skiego życia.

                   Aby nasi bracia, którzy oddalili siÄ™ od wiary, mogli, również za sprawÄ…

                   naszej modlitwy i ewangelicznego Å›wiadectwa, odkryć na nowo bliskość

                   miÅ‚osiernego Pana i piÄ™kno życia chrzeÅ›cijaÅ„skiego.

                  O nowe powoÅ‚ania do kapÅ‚aÅ„stwa i życia konsekrowanego

2. Od tego tygodnia będzie okazja do adoracji Pana Jezusa w najświętszym

    sakramencie:

     ŁU- PiÄ…tek od godziny 16:00

3. W poniedziałek rozpoczynamy malowanie kościoła w Stobnie dlatego zapraszam

     w poniedziaÅ‚ek na godzinÄ™ 7:00 aby przygotować koÅ›cioÅ‚ do malowania.

4.Od poniedziałku do czwartku ksiądz wyjeżdża na Rekolekcje kapłańskie. Dlatego

   w razie potrzeby posÅ‚ugi kapÅ‚ana proszÄ™ siÄ™ zwrócić do ks. Proboszcza w BiaÅ‚ej.

5.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu proszę :

    Kulasek MirosÅ‚awa, Dynia Sebastian.

 Zapowiedzi

 1. Zomerski Tomasz kaw. PiÅ‚a

     SoboÅ„ Lucyna panna Ługi Ujskie