OGLOSZENIA DUSZPASTERSKIE 12 NIEDZIELA ZWYKłA ROK A

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St. – O łaskę poznania i rozważnia w sercu Ewangeli.

 10:00 ŁU – Śp. Jadwigę, Feliksa Kiryk ++Kiprian.

 12:00 St.- O Boże miłosierdzie i łaskę wiecznego nieba dla

               Śp. Teresy Batura w 14 r. śm.

Poniedziałek

18:00 St.- Śp. Dariusza Zielińskiego w 14 r. śm. I rodziców

                    z obojga stron . Wojciecha.

Wtorek

17:00 ŁU- Śp. Elżbietę Kołacińską

Środa

18:00 St.- Śp. Dariusza Bodo ( od rodziny Okrojów).

Czwartek

17:00 ŁU- Za parafian

18:00 St.- Śp, Tadeusza Miszkurkę w 30 dzień.

Piątek

17:00 ŁU- Za parafian.

Sobota

12:00 ŁU- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Antoniego

               Zgorzały i jego rodziny z okazji chrztu.

18:00 St. Śp. Mieczysława Głusika ( od Iwony, Marka, Różańskich

                   z rodziną).

Niedziela

   8:00 St. Śp. Piotra Strzeleckiego.

 10:00 ŁU – O odwagę i wytrwałość dla młodych którzy

                 postanowili przyjąć powołanie do kapłaństwa czy

                 życia zakonnego, aby nie ulegali pokusom zwątpienia.

                 Módlmy się, aby katolicy stawiali w centrum swojego

                 życia celebrowanie Eucharystii, która głęboko

                 przemienia relacje międzyludzkie oraz otwiera na

                spotkanie z Bogiem i braćmi. O pokój na świecie.

                O bezpieczne wakacje .

12:00 St.- O odwagę i wytrwałość dla młodych którzy postanowili

              przyjąć powołanie do kapłaństwa czy życia zakonnego,

              aby nie ulegali pokusom zwątpienia. Módlmy się, aby

              katolicy stawiali w centrum swojego życia celebrowanie

              Eucharystii, która głęboko przemienia relacje

             międzyludzkie oraz otwiera na spotkanie z Bogiem

             i braćmi.

             O pokój na świecie.

             O bezpieczne wakacje .

2.Zachęcam do adoracji Pana Jezusa w Najświętszym sakramencie

 . ŁU- Piątek od godziny 16:00

3. W Czwartek obchodzimy uroczystość Świetych Apostłów Piotra

   i Pawła. Msze św. będą odprawione”

  ŁU- 17:00

  St-18:00 Taca jest przeznaczona na świetopietrze.

 

 Zapowiedzi

 1.Zieliński Grzegorz Filip kaw. Piła.

   Wacek Natalia Aleksandra panna Ługi Ujskie.