OGLOSZENIA DUSZPASTERSKIE 12 NIEDZIELA ZWYKłA ROK A

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Stanisława, Juliana Ziółkowskich. Kazimierza , Marię Dudek.

10:00 ŁU- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jana z okazji imienin.

12:00 St.- Śp. Annę, Jana Feciuch.

Piątek

17:00 ŁU- Śp. Zdzisława Cieslaka.

Sobota

18:00 St.- Śp. Władysława Jaremczuka. Władysława Bubełę. Władysława Łobos.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Annę, Stefana, Piotra, Marię, Bazylego ++ Kopciał.

10:00 ŁU- Aby duszpasterze, którymi Pan posługuje się, by w młodych ludziach

                 obudzić lub rozeznać powołanie, swoim przykładem i przepowiadaniem

                 ukazywali piękno chrześcijańskiego życia.

                Aby nasi bracia, którzy oddalili się od wiary, mogli, również za sprawą

                 naszej modlitwy i ewangelicznego świadectwa, odkryć na nowo bliskość

                 miłosiernego Pana i piękno życia chrześcijańskiego.

                  O nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego.

12:00 St- - Aby duszpasterze, którymi Pan posługuje się, by w młodych ludziach

                  obudzić lub rozeznać powołanie, swoim przykładem i przepowiadaniem

                  ukazywali piękno chrześcijańskiego życia.

                   Aby nasi bracia, którzy oddalili się od wiary, mogli, również za sprawą

                   naszej modlitwy i ewangelicznego świadectwa, odkryć na nowo bliskość

                   miłosiernego Pana i piękno życia chrześcijańskiego.

                  O nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego

2. Od tego tygodnia będzie okazja do adoracji Pana Jezusa w najświętszym

    sakramencie:

     ŁU- Piątek od godziny 16:00

3. W poniedziałek rozpoczynamy malowanie kościoła w Stobnie dlatego zapraszam

     w poniedziałek na godzinę 7:00 aby przygotować kościoł do malowania.

4.Od poniedziałku do czwartku ksiądz wyjeżdża na Rekolekcje kapłańskie. Dlatego

   w razie potrzeby posługi kapłana proszę się zwrócić do ks. Proboszcza w Białej.

5.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu proszę :

    Kulasek Mirosława, Dynia Sebastian.

 Zapowiedzi

 1. Zomerski Tomasz kaw. Piła

     Soboń Lucyna panna Ługi Ujskie