OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 11 NIEDZIELA ZWYKłA ROK A

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St.- Śp. Agafię, Prokopa Olgę , Jana Myrnów.

 10:00 ŁU- Śp. Czesława Łzarczyka. Czesława Plekańca.

 12:00 St.- W intencji dzieci rocznicowych.

Wtorek

 17:00 ŁU- Za parafian.

 Środa

18:00 St.- Za parafian.

 Czwartek

 18:00 St.- Śp. Andrzeja Jaworskiego. Zdzisławę Paterczyk.

 Piątek

 17:00 ŁU- Za parafian.

 Sobota

 18:00 St.- Śp. Jana, Jana, Szymona, Stefana.

 Niedziela

  8:00 St. – O łaskę poznania i rozważnia w sercu Ewangelii.

 10:00 ŁU – Śp. Jadwigę, Feliksa Kiryk ++Kiprian.

 12:00 St.- O Boże miłosierdzie i łaskę wiecznego nieba dla

                Śp. Teresy Batura w 14 r. śm.

 2. Zachęcam do adoracji Pana Jezusa w Najświętszym

     sakramencie.

    St.- Czwartek od godziny 17:00

    ŁU- Piątek od godziny 16:00

3. Nabożeństwo Czerwcowe będzie:

   St.- Środa, Czwartek, Sobota – 17:30 Niedziela 11:40

   ŁU- W ciągu tygodnia 16:30 Niedziela – 9:40

 4. Dzisiaj po Mszy św. odbędzie się zbiórka na KUL i kształcenie

    diecezji.

    Zapowiedzi

    1. Pawełczak Mateusz kawaler Piła.

       Ziółkowska Magda panna Stobno.

    2.Zieliński Grzegorz Filip kaw. Piła.

      Wacek Natalia Aleksandra panna Ługi Ujskie.

      Do Pana odszedł Dariusz Robert Bodo.