OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 1 NIEDZIELA WIELKANOCNA

1.Intencje.

Niedziela

   6:00 St. – Za parafian.

   8:00 ŁU- Feliksę Zwolińską w 1 r. śm. ( od córki z rodziną)

 12:00 St.- Śp. Czesławę , Tadeusza Belda. ( od córek).

Poniedziałek

   8:00 St. – Śp. Józefę, Stanisława, Stanisławę, Karola.

 10:00 ŁU- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Oliwi z okazji 18 ur.

  12:00 St.- Śp. Henryka, Bronisławę Żytlińskich i dziatków.

 Wtorek

  17:00 ŁU- Za parafian.

Środa

  18:00 St – Śp. Bronisławę Banaś 30 dzień od śmierci.

 Piątek

  17:00 ŁU – Za parafian.

 Sobota

  16:00 St.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Amelii Aninowskiej i jej rodziny.

                  ( chrzest)

  18:00 St.- Śp. Aleksandra, Rozalię Perskich. Kazimierza Nadarzyna.

  Niedziela

   8:00 St. – Śp. Feliksa Kotułę ( od żony i dzieci).

 10:00 ŁU- Aby rolnicy indywidualni otrzymali należyte wynagrodzenie za swoją pracę.

                 Aby chrześcijanie w Afryce dawali świadectwo miłości i wiary w Jezusie

                 Chrystusie pośród konfliktów polityczno- religijnych.

                  O nowe powołania kapłańskie.

                  O dobre przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży.

  12:00 St.- Aby rolnicy indywidualni otrzymali należyte wynagrodzenie za swoją pracę.

                 Aby chrześcijanie w Afryce dawali świadectwo miłości i wiary w Jezusie

                 Chrystusie pośród konfliktów polityczno- religijnych.

                 O nowe powołania kapłańskie.

                 O dobre przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży. ( Róża II)

                  O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Tymona Szymczak i jego rodziny

                  ( chrzest)

  2. W przyszła niedziele obchodzimy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. O godzinie 15:00 w

      Stobnie odbędzie się Godzina Miłosierdzia

       Po Mszy św. odbędzie się zbiórka na Caritas.

 3. W tym tygodniu mamy I Piątek miesiąca . Okazja do spowiedzi będzie:

     ŁU- 16:00.

     St.- 18:00

   Chorych odwiedzę w piątek od godziny 8:30.

 3. Składam wielkie Bóg zapłać wszystkim którzy zaangażowali się w przygotowaniu

    Ciemnicy, Bożego grobu. Kościoła na święta, jak również tym którzy zagazowali się

     w przygotowani liturgii Wielkiego Tygodnia

      Składam wielkie Bóg zapłać dla rodziny Górny za zrobienie i ofiarowanie nowego

      paschału. Ofiarodawcą za ofiarowanie świeczników i świec do kościoła w Ługach

     Ujskich jak i paschału.

 4. W niedziele palmowa przepalił się wzmacniacz, dlatego zostałem zmuszony do

     zakupienia nowego wzmacniacza . Koszt wzmacniacza 2641,43 zł.

    Rachunek został zapłacony z pieniędzy przeznaczonych na malowanie kościoła.

    Dlatego proszę o ofiary na ten wzmacniacz aby uzupełnić pieniądze na malowanie

     kościoła.

  4.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu proszę:

     Matusiak Roman, Glapska Barbara.

     Zapowiedzi.

 1. Bartosz Modrak kaw. Nieżychowo

    Jzabela Kordyla panna Niezychowo

2. Kociński Zbigniew kaw. Żelażnica

    Deckert Magdalena panna Ługi Ujskie.