OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 1 NIEDZIELA WIELKANOCNA ROK A

1.Intencje.

Niedziela

   6:00 St. – Za parafian.

   8:00 ŁU- Śp. Benedykta, Zygmunta i jego rodziców ( od rodziny Marciniaków)

 12:00 St.- Śp. Kotułów Feliksa i rodziców z obojga stron i Katarzynę Jarosz. ( chrzest)

Poniedziałek

   8:00 St. – Śp. Józefę, Stanisława, Stanisławę, Karola, Alfreda.

 10:00 ŁU- Śp. Henryka Kazimierczak ( od córki Moniki z rodziną)

 12:00 St.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Genowefy Zielińskiej z okazji 80 ur.

Wtorek

17:00 ŁU- Za parafian.

Środa

18:00 St – Śp. Władysława Zielińskiego ( od rodziny Okrojów).

Piątek

17:00 ŁU – Śp. Henrykę Świątek. ( od Krystyny Kowalczyk z rodziną)

18:00 St.- Śp. Władysława Zielińskiego ( od rodziny Pływaczyków).

Sobota

16:00 St.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Alana Majewskiego , Nadi Eliasz i ich

                 rodzin. ( chrzest)

17:00 St.- Śp. Bazylego Okal ( od rodziny)

18:00 St.- Podziękowanie Bogu za przeżute lata z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo

                 Boże dla jubilatów którzy obchodzą 25 r. ślubu.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Jana, Piotra, Annę, Stefana, Marię, Bazylego, ++ Kopciał Jana Kawulę.

10:00 ŁU- Śp. Alfreda Sejdę ( od rodziny Marciniaków)

12:00 St.- Śp. Wojciecha Zielińskiego oraz jego chrzestnego Jana Mitraszewskiego

2. W przyszła niedziele obchodzimy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. O godzinie 15:00

      w Stobnie odbędzie się Godzina Miłosierdzia Po Mszy św. odbędzie się zbiórka na

      Caritas.

3.W przyszły Piątek o godzinie odbędzie się spotkanie z młodzieżą przygotowująca

   się do bierzmowania.

4. Składam wielkie Bóg zapłać wszystkim którzy zaangażowali się w przygotowaniu

     Ciemnicy, Bożego grobu. Kościoła na święta, jak również tym którzy zagazowali

     się w przygotowani liturgii Wielkiego Tygodnia Składam wielkie Bóg zapłać dla

      rodziny Górny za zrobienie i ofiarowanie nowego paschału. Ofiarodawcą za

    ofiarowanie świeczników i świec do kościoła w Ługach Ujskich jak i paschału.

 5.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu proszę:

     Wójcik Zbigniew, Mojsiuk Roman.