OGLOISZENIA DUSZPASTERSKIE 2 NIEDZIELA BOżEGO NARODZENIA

1.Intencje.

Niedziela

  8:00 St.- Åšp. MariannÄ™ 14 r. Å›m. StanisÅ‚awa, Marka, Jana Jachimczak.

10:00 ŁU- Aby szczery dialog miedzy ludźmi wyznajÄ…cymi różne religie przyniósÅ‚ owoce

                pokoju i sprawiedliwoÅ›ci. Aby poprzez dialog i miÅ‚ość braterskÄ…, dziÄ™ki Å‚asce

                Ducha ÅšwiÄ™tego zostaÅ‚y przezwyciężone podziaÅ‚y wÅ›ród chrzeÅ›cijan.

                PodziÄ™kowanie Bogu za miniony rok z proÅ›bÄ… o zdrowie i opiekÄ™ Matki Bożej

                 i bÅ‚ogosÅ‚awieÅ„stwo Boże na 2016 r. . dla wspólnoty Å»ywego RóżaÅ„ca i ich

                  rodzin i ks. proboszcza.

   12:00 St.- Aby szczery dialog miedzy ludźmi wyznajÄ…cymi różne religie przyniósÅ‚ owoce

                  pokoju i sprawiedliwoÅ›ci. Aby poprzez dialog i miÅ‚ość braterskÄ…, dziÄ™ki Å‚asce

                   Ducha ÅšwiÄ™tego zostaÅ‚y przezwyciężone podziaÅ‚y wÅ›ród chrzeÅ›cijan.

                   PodziÄ™kowanie Bogu za miniony rok z proÅ›bÄ… o zdrowie i opiekÄ™ Matki Bożej

                   i bÅ‚ogosÅ‚awieÅ„stwo Boże na 2016 r. dla wspólnoty Å»ywego RóżaÅ„ca i ich

                   rodzin i ks. proboszcza ( Róża I)

Poniedziałek

9:30 St. Za parafian.

Wtorek

9:30 St. Za parafian.

Åšroda

  8:00 St. – Åšp. Edmunda Lemperta i KazimierÄ™.

10:00 ŁU- Åšp. Macieja Hawrylczaka ( od kolegów z Stobna).

12:00 St.- Śp. Feliksa Kotułę 2 r. śm.

Czwartek

  9:30 St- Åšp. Jakuba Aninowskiego ( od rodziny Feciuch i ZieliÅ„skich).

PiÄ…tek

17:00 ŁU. – Za parafian.

18:00 St.- Śp. Edmunda Smolińskiego 1 r. śm.

Sobota 17:00 St – Åšp. Edmunda Lempert 15 r. Å›m. KazimierÄ™ i ich rodziców.

Niedziela

  8:00 St. – Åšp. Krzysztofa KuÅ‚ak 1 r. Sm. ( od rodziców i rodzeÅ„stwa)

10:00 ŁU – Åšp. Piotra Hawrylczaka 8 r. Å›m. ++ Hawrylczak, Sochockich.

12:00 St – Åšp. AnnÄ™ , MieczysÅ‚awa Hawrylczak. EleonorÄ™ Teodozjusza Szymczak.

2.W dniu 06.01.2016 zapraszam na spotkanie kolędowe wszystkich zaangażowanych w

  życie parafii . Akcje katolickÄ… Å»ywy Różaniec Caritas, Margaretki. Lektorów panów

  koÅ›cielnych ministrantów. Spotkanie odbÄ™dzie siÄ™ o godzinie 16:00 na plebani.

3. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca . Okazja do spowiedzi będzie w Piątek:

ŁU- 16:30

 St.- 18:00

4. Kolęda wizyta duszpasterska

03.01.16                     14:00                 CPN- dwie strony nr. 62 1

04.01.16                     15:00                      1 – 16 

05.01.16                     15:00                     17-29a Kozia 

07.01.16                     15:00                  30- 105 strona koÅ›cioÅ‚a 

09.01.16                     09:00                            Henkel 38- 40 

10.01.16                     15:00                        41-51 

4.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu proszę;

  Wolski Zygmunt, KuÅ‚ak Łukasz.