2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU ROK A

1.Intencje.

 Niedziela

    8:00 St. – Śp. Bronisławę, Stanisławę Aleksandra ,Zbigniewa

                        Paszkiewiczów. Stefanię Stanisława Kotułów.

                        Zofię, Mirosława Brzezińskich

 10:00 ŁU- O pokój na Ukrainie. O gorliwośc i pobożność dla

                ministrantów naszej diecezji, aby służąc przy ołtarzu

                mogli zafascynować się Chrystusem i kapłaństwem.

                Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła

                wyrządzonego im przez członków wspólnoty

                kościelnej, aby właśnie w Kościele znaleźli konkretną

                odpowiedź na swój ból i swoje cierpienia.

                Za parafian , którzy nie korzystali z sakramentu pokuty

              , aby w czasie Wielkiego Postu otworzyli się na

                przebaczającą miłość Boga

 12:00 St   O pokój na Ukrainie. O gorliwośc i pobożność dla

                ministrantów naszej diecezji, aby służąc przy ołtarzu

                mogli zafascynować się Chrystusem i kapłaństwem.

                Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła

                wyrządzonego im przez członków wspólnoty

                kościelnej, aby właśnie w Kościele znaleźli konkretną

                odpowiedź na swój ból i swoje cierpienia.

                Za parafian , którzy nie korzystali z sakramentu

                pokuty, aby w czasie Wielkiego Postu otworzyli się

                na przebaczającą miłość Boga . ( Róża I)

Poniedziałek

17:00 St.- Za parafian.

Wtorek

17:00 ŁU- Za parafian.

Środa

17:00 St.- O Boże blogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla

              wszystkich kobiet z naszej parafii.

Czwartek

17:00 St.- Śp. Stanisława, Annę Opszańskich.

Piątek

17:00 ŁU- Za parafian.

Sobota

16:00 St.- W pewnej intencji.

17:00 St.- Śp. Piotra, Genowefę Morochów , oraz rodziców

                    i rodzeństwo z obojga stron.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Jarosława Szymańskiego w 29 r. śm. Katarzynę.

10:00 ŁU- Śp. Z rodziny Maskiewiczów.

12:00 St. – Śp. Piotra Gołębiowskiego.

2. W Wielkim Poście gromadzimy się na nabożeństwach:

    Piątek- Droga krzyżowa

              ŁU- 16:30 ,

              St-18:00

   Niedziela - Gorzkie Żale

             ŁU – 9:40.

             St- 11:40

3.Kancelaria parafialna jest czynna codziennie po Mszy św.

  oprócz Soboty

4. Zachęcam do cotygodniowej adoracji PanaJezusa

    w Najświętszym Sakramencie.

    Stobno – Czwartek godzina 16:00

    Ługi Ujskie – Piątek godzina 16:00

 5. Dzisiaj po Mszach św. odbędzie się zbiórka na Krajowy

     Fundusz Misyjny.

 6. Spotkanie z bierzmowanymi:

     ŁU- Piątek 16:30

     St- Piątek 18:00