OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 13 NIEDZIELA ZWYKłA ROK A

Parafia Rzymskokatolicka                      Stobno 2020.06.28

 p.w. Św. Franciszka z Asyżu

 Stobno Kasztanowa 14

 64-905 Trzcianka

 Kom 607052061

 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

 Ogłoszenia duszpasterskie 13 Niedziela Zwykła Rok A

 Zmartwychwstał Chrystus żyje w Kościele i żyje w ludziach.

 Służąc więc bliźnim, służymy samemu Chrystusowi, naszemu

 Panu. Biorąc Jego Krzyż i wchodząc w trudne sytuacje,

 odnosimy zwycięstwo, tak jak On ze śmierci przeszedł do życia.

 Ta Ofiara Eucharystyczna, na którą gromadzimy się dzisiaj, ma

 uświadomić nam znowu, że żaden dobry czyn nie straci nagrody

 i że blisko nas jest zmartwychwstały Zbawiciel. Mamy

 nieustannie wkraczać w nowe życie i mamy umierać dla grzechu,

 by żyć dla Boga. Uznajmy więc przed Panem, jak bardzo jesteśmy

 grzeszni, i przeprośmy za nasze winy i zaniedbania dobra, aby

 przez tę ofiarę zbliżyć się do Boga i mieć łączność ze

 zmartwychwstałym Chrystusem.

 1.Intencje.

 Niedziela

   8:00 St. – Śp. Piotra Morocha Jadwigę , Bolesława Dynia

 10:00 ŁU – Śp. Feliksa, Jadwigę Kiryk i zmarłych z rodziny.

 12:00 St.- Śp. Jana, Annę Feciuch. Jana, Janinę Mitraszewskich

                      Władysława Zielińskiego

 Poniedziałek 1

   8:00 St.- Śp. Piotra Żytlińskiego.

 Wtorek

 17:00 ŁU- Śp. Zdzisława Cieślaka w 7 r. śm.

 Środa

 18:00 St.- Śp. Aleksandrę Zajko w 1 r. śm. ( od syna Czarka

                      z rodziną)

 Czwartek

 18:00 St.- Śp. Pawła Korbę.

 Piątek

 17:00 ŁU. Śp. Antoniego Andrzeja Piwowarczyka. Irenę ,

                     Mariana Sławomira. ( od siostry Aliny)

 Sobota

 18:00 St.- Śp. Rodziców Jana, Teodorę. Brata Stefana ,Jana

                      Zofię i dziadków.

 Niedziela

  8:00 St. –O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Zenona

                i Małgorzaty Feciuch z okazji imienin i urodzin.

                ( od Amelki z rodziną)

10:00 ŁU Aby dzieci które po raz pierwszy przystąpią do stołu

               Pańskiego spożywając Ciało Pana Jezusa stawały się

               dziećmi Bożymi.

               Aby klerycy naszego seminarium cieszyli się Bożym

               błogosławieństwem w czasie wakacyjnych praktyk

               i wypoczynki.

               Módlmy się, aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły:

               miłość, szacunek oraz rada

 12:00 St.- Aby dzieci które po raz pierwszy przystąpią do stołu

                Pańskiego spożywając Ciało Pana Jezusa stawały

                się dziećmi Bożymi.

                Aby klerycy naszego seminarium cieszyli się Bożym

                błogosławieństwem w czasie wakacyjnych praktyk

                i wypoczynki. Módlmy się, aby dzisiejszym rodzinom

                towarzyszyły: miłość, szacunek oraz rada

 2. Zachęcam do adoracji Pana Jezusa w Najświętszym

    sakramencie.

    St.- Czwartek od godziny 17:00

    ŁU- Piątek od godziny 16:00

3.W tym tygodniu mamy I Piątek miesiąca . Okazja do spowiedzi

   będzie:

   St- Czwartek od godziny 17:00

   ŁU Piątek od godziny 16:00

    Chorych odwiedzę w Piątek od godziny 8:30

4. Spowiedż dla dzieci komunijnych ich rodzin będzie:

    ŁU Piątek – 16:00

    St. Piątek- 18:00

 5.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła.

    W tym tygodniu proszę : Rodziców dzieci komunijnych.

 

    Zapowiedzi

   . Ostrycharz Jan wolny Ługi Ujskie

     Wożna Wiesława Jadwiga wolna Piła. 

 

     Adamkiewicz Jarosław wolny Piła 

     Wąsek Ewa wolna Piła