OGLOSZENIA DUSZPASTERSKIE 1 NIEDZIELA ADWENTU ROK B

Parafia Rzymskokatolicka                 Stobno 2020.11.29

 p.w. Św. Franciszka z Asyżu

 Stobno Kasztanowa 14

 64-905 Stobno

 Kom 607052061

 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

 Ogłoszenia duszpasterskie 1 Niedziela Adwentu rok B

 Rozpoczynamy dzisiaj Adwent, który jest czasem oczekiwania

 i przygotowania na przyjście Chrystusa. Za kilka tygodni

 uroczyście będziemy obchodzić pamiątkę Jego pierwszego

 przyjścia na ziemie, a nasze serca i myśli będą pełne oczekiwania

 na Jego powtórne przyjście w chwale. Dzisiejsza liturgia na to

 przyjście kieruje nasza uwagę. Czuwajmy więc na modlitwie

 i ufnie oczekujmy. Aby nasze modlitwy płynęły z czystego serca,

 przeprośmy najlepszego Ojca za brak wytrwałości i wiary

 w oczekiwaniu na przyjście Jego Syna.

 1.Intencje.

 Niedziela

    8:00 St.- Śp. Król Jana, Waldemara, Helenę.

  10:00 ŁU- Śp. Amelię, Władysława Kamilewiczów. Tadeusza,

                      Felicję Grzyszkiewiczów.

  12:00 St.- Podziękowanie Panu Bogu za odebrane łaski dla

                 całej rodziny z prośbą o dalszą opiekę

                 i błogosławieństwo Boże.

 Poniedziałek

 17:00 St.- Śp. Helenę Przybysz w 1 r. śm. ( od Pigłowskich,

                     Grzybowskich, Stelmerów)

 Wtorek

 17:00 ŁU - Śp. Józefa Kozłowskiego ( od syna Stanisława)

 Środa

 17:00 St. - Śp. Alojzego Wysoczańskiego w r. sm. Bazylego

                       i brata Józefa i dziadków z obojga stron.

 Czwartek

 17:00 St. – Podziękowanie Bogu za cud uzdrowienia

                 dla Stefana oraz prośba o zdrowie i Boże

                  błogosławieństwo.

 Piątek

 12:00 ŁU- Śp. Danutę Bogacz ( pogrzeb)

 17:00 ŁU – Śp. Zofię Hondzia ( od chrześnicy Magdaleny

                       z Justyną i Eweliną)

 Sobota

 17:00 ŁU – Śp. Andrzeja Połyniaka i rodziców z obojga stron

                       i rodzeństwo.

 Niedziela

  8:00 St. – Śp. Piotra Płaskonia w 20 r. śm. Annę i rodziców

                      obojga stron.

10:00 ŁU – Aby Bóg wynagrodził członków Rodziny Przyjaciół

                 Seminarium Koszalińskiego i wszystkich jego

                 dobroczyńców obfitością swoich darów. Módlmy się,

                 aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem

                 była ożywiana przez Słowo Boże i przez życie

                 modlitw.

               Aby Bóg pozwolił powrócić do zdrowia wszystkim

               ludziom.

               O ustąpienie Pandemi.

 12:00 St - Aby Bóg wynagrodził członków Rodziny Przyjaciół

               Seminarium Koszalińskiego i wszystkich jego

               dobroczyńców obfitością swoich darów.

               Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem

               Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże i przez

               życie modlitw.

              Aby Bóg pozwolił powrócić do zdrowia wszystkim

              ludziom.

               O ustąpienie Pandemi.

 2.Dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy Adwent- czas przygotowania

    swoich serc na Boże Narodzenie. W tym przygotowaniu będą

    nam pomagać roraty. Roraty będą odprawiane:

    St.- Środa, Czwartek godzina 17:00

    ŁU – Wtorek, Piątek godzina 17:00

 3. Na pierwszych Mszach św. zostaną poświęcone opłatki na

     stół wigilijny. Opłatki można nabyć u panów kościelnych .

     Ofiary złożone za opłatki jest wyrazem naszej wdzięczności

     za całoroczną pracę. Caritas będzie rozprowadzał świece

     Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

      Duża świeca – 20 zł.

      Mała świeca- 8 zł.

4.Okazja do spotkania z Panem Jezusem utajonym

   w najświętszym sakramencie będzie:

   St.- Czwartek godzina 16:00

   ŁU – Piątek godzina 16:00 Serdecznie wszystkich zapraszam.

5.W tym roku o wystrój kościoła na Boże Narodzenie zatroszczą

   się: mieszkańcy Wrzącej

    Mieszkańcy Ług Ujskich mieszkających wzdłuż po stronie

    kościoła.

6. W przyszłą niedzielę odbędzie się zbiórka na rzecz Funduszu

    Pomocy Kościołowi na Wschodzie.

7. W tym tygodni mamy I Piątek miesiąca . Okazja do spowiedzi

    będzie:

    St.- Czwartek – 16:00

    ŁU- Piątek – 16:00

    Chorych odwiedzę w piątek od godziny 8:30

8.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła.

   W tym tygodniu proszę : Tarnawski Zbigniew,

  Józefkowicz Piotr.

 Od 1 Niedzieli Adwentu nie stawiamy kwiatów w kościele.

 Dlatego proszę aby z tej okazji osoby sprzątające ofiarowały

 pieniądze na zakup potrzebnych rzeczy do szopki i kwiaty.

 W Stobnie ofiary można składać do ks. proboszcza.

 W Ługach Ujskich do pani Tarnawskiej.

 

 Do Pana odeszli:

  Wysocki Krystian.

   Bogacz Danuta.