nazwa miejscowości: Stobno
parafia pod wezwaniem: św. Franciszka z Asyżu
adres: Stobno5, 64-905 Stobno
dekanat: Piła
data powstania: 3.04.1926 (ponownie 2.08.1965)
liczba wiernych: 1173
kościół parafialny: Stobno, pw. św. Franciszka z Asyżu, bud. 1926-1927, pośw. 9.10.1927
kościół filialny: Ługi Ujskie, pw. MB Różańcowej, bud. 1868, neogotyk/neoromański, pośw. 1948
z parafii pochodzą: śp. ks. Ryszard Łaszcz, ks. dr Arkadiusz Korwin-Gronkowski
odpust: 4. pażdziernika, Ługi Ujskie 7. października
Proboszcz: ks. Janusz Kozłowski, ust. 1.08.2012

 


 

Stobno

Stobno - powstało około roku 1597, było w zupełności katolickie i posiadało swój własny Kościół.

Stobno było wsią polską.
   

    Według notatek wizytacyjnych z dnia 4 stycznia 1787 roku Kościół sobieński od 50lat legł w gruzach. Robiono próby zbudowania nowego Kościoła, lecz budowa nie doszła do skutku.
   

    Dopiero za staraniem prałata Kaller’a, proboszcza pilskiego i rządcy prałatury pilskiej rozpoczęto budowę Kościoła w połowie 1926 roku.
Dnia 9 października 1927r. ks. Prałat Kaller osobiście poświęcił nowobudowany Kościół w Stobnie.
   

    W roku 1926 na 768 mieszkańców Stobna, katolików było 265.
Na nabożeństwa do Stobna przychodzili Katolicy z okolicznych wiosek. Stobno było zawsze filią Kościoła w Pile.
   

    Stobno, od chwili powrotu do Macierzy (1945) było obsługiwane przez Piłę.
Przez krótki czas dojeżdżali tu księża Kapucyni z parafii św. Antoniego w Pile, do której Stobno kanonicznie należy.
W końcu miesiąca września 1952 roku objął obowiązki administratora Samodzielnej Placówki Duszpasterskiej w Stobnie ks. Feliks Żołnowski, Salezjanin. Do Stobna przybyli jeszcze Salezjanie ks. Antoni  Orłowicz i brat zakonny Antoni Pytel jako organista.

W skład placówki wchodzą miejscowości :
1. Stobno- Kościół Katolicki
2. Ługi Ujskie- Kościół poprotestancki
3. Wrząca
4. Kotuń.

Stobno obsługiwało również Motylewo odległe o 12 km, a należące do parafii św. Rodziny w Pile.

Ługi  Ujskie kościół z 1868 r. pw. Matki Boskiej Różańcowej i dzwonnica z 1825 r

 


Ługi Ujskie

 

Ługi Ujskie (pierwotnie Olędry Ujskie)
Była to pierwsza osada olęderska w Wielkopolsce, założona 16 kwietnia 1597 r. Nosiła wówczas nazwę Olędry Ujskie. W 1945 r. nazwa wsi zmieniła się na Ługi Ujskie.
Do końca II wojny światowej wioska zamieszkiwana była przez Niemców. Po wyzwoleniu rozpoczął się napływ ludności polskiej, którzy zajmowali gospodarstwa poniemieckie.
Kościół ewangelicki z 1868 r. zamieniony  na kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej. dzwonnica z 1825 r.

 


Obecny proboszcz


ks. Janusz Kozłowski ust. 1.08. 2012

Proboszczowie

Wikariusze