nazwa miejscowości: Stobno
parafia pod wezwaniem: św. Franciszka z Asyżu
adres: Stobno5, 64-905 Stobno
dekanat: Piła
data powstania: 3.04.1926 (ponownie 2.08.1965)
liczba wiernych: 1173
koÅ›cióÅ‚ parafialny: Stobno, pw. Å›w. Franciszka z Asyżu, bud. 1926-1927, poÅ›w. 9.10.1927
koÅ›cióÅ‚ filialny: Ługi Ujskie, pw. MB RóżaÅ„cowej, bud. 1868, neogotyk/neoromaÅ„ski, poÅ›w. 1948
z parafii pochodzą: śp. ks. Ryszard Łaszcz, ks. Arkadiusz Korwin-Gronkowski
odpust: 4. pażdziernika, Ługi Ujskie 7. października
Proboszcz: ks. Janusz Kozłowski, ust. 1.08.2012

 


 

Stobno

Stobno - powstaÅ‚o okoÅ‚o roku 1597, byÅ‚o w zupeÅ‚noÅ›ci katolickie i posiadaÅ‚o swój wÅ‚asny KoÅ›cióÅ‚.

Stobno było wsią polską.
   

    WedÅ‚ug notatek wizytacyjnych z dnia 4 stycznia 1787 roku KoÅ›cióÅ‚ sobieÅ„ski od 50lat legÅ‚ w gruzach. Robiono próby zbudowania nowego KoÅ›cioÅ‚a, lecz budowa nie doszÅ‚a do skutku.
   

    Dopiero za staraniem praÅ‚ata Kaller’a, proboszcza pilskiego i rzÄ…dcy praÅ‚atury pilskiej rozpoczÄ™to budowÄ™ KoÅ›cioÅ‚a w poÅ‚owie 1926 roku.
Dnia 9 października 1927r. ks. PraÅ‚at Kaller osobiÅ›cie poÅ›wiÄ™ciÅ‚ nowobudowany KoÅ›cióÅ‚ w Stobnie.
   

    W roku 1926 na 768 mieszkaÅ„ców Stobna, katolików byÅ‚o 265.
Na nabożeństwa do Stobna przychodzili Katolicy z okolicznych wiosek. Stobno było zawsze filią Kościoła w Pile.
   

    Stobno, od chwili powrotu do Macierzy (1945) byÅ‚o obsÅ‚ugiwane przez PiÅ‚Ä™.
Przez krótki czas dojeżdżali tu księża Kapucyni z parafii Å›w. Antoniego w Pile, do której Stobno kanonicznie należy.
W koÅ„cu miesiÄ…ca wrzeÅ›nia 1952 roku objÄ…Å‚ obowiÄ…zki administratora Samodzielnej Placówki Duszpasterskiej w Stobnie ks. Feliks Å»oÅ‚nowski, Salezjanin. Do Stobna przybyli jeszcze Salezjanie ks. Antoni  OrÅ‚owicz i brat zakonny Antoni Pytel jako organista.

W skÅ‚ad placówki wchodzÄ… miejscowoÅ›ci :
1. Stobno- KoÅ›cióÅ‚ Katolicki
2. Ługi Ujskie- KoÅ›cióÅ‚ poprotestancki
3. WrzÄ…ca
4. Kotuń.

Stobno obsÅ‚ugiwaÅ‚o również Motylewo odlegÅ‚e o 12 km, a należące do parafii Å›w. Rodziny w Pile.

Ługi  Ujskie koÅ›cióÅ‚ z 1868 r. pw. Matki Boskiej RóżaÅ„cowej i dzwonnica z 1825 r

 


Ługi Ujskie

 

Ługi Ujskie (pierwotnie Olędry Ujskie)
ByÅ‚a to pierwsza osada olÄ™derska w Wielkopolsce, zaÅ‚ożona 16 kwietnia 1597 r. NosiÅ‚a wówczas nazwÄ™ OlÄ™dry Ujskie. W 1945 r. nazwa wsi zmieniÅ‚a siÄ™ na Ługi Ujskie.
Do koÅ„ca II wojny Å›wiatowej wioska zamieszkiwana byÅ‚a przez Niemców. Po wyzwoleniu rozpoczÄ…Å‚ siÄ™ napÅ‚yw ludnoÅ›ci polskiej, którzy zajmowali gospodarstwa poniemieckie.
KoÅ›cióÅ‚ ewangelicki z 1868 r. zamieniony  na koÅ›cióÅ‚ pw. Matki Boskiej RóżaÅ„cowej. dzwonnica z 1825 r.

 


Obecny proboszcz


ks. Janusz Kozłowski ust. 1.08. 2012

Proboszczowie

Wikariusze