PROPOZYCJA KOLęDY 2020

 

Data          Godz.                                         Trasa 

27.12.19     15:00       Lipowa (Stobno 37)- Wrząca 1-4 blok 15

28.12.19     15:00       Wrzaca Blok 15 i 16 ,5,6-9

04.01.20       9:00       Gajówka ,las, Rybakówka Stacja

05.01.20       15:00       Kasztanowa CPN- dwie strony Łaszcz Tadeusz 

06.01.20      15:00       Kasztanowa Strona Kościoła 

07.01.20          15:00           Wspólna

08.01.20      15:00      Malinowa Lipowa strona kościoła 

09.01.20      15:00      Henkel Lipowa po przeciwnej stronie kościoła 

10.01.20      15:00       Kasztanowa po przeciwnej stronie koscioła 

11.01.20      09:00      Brzozowa 

12.01.20      15:00      Ujska 

13.01.20      15:00       Zielona Akacjowa Topolowa( Suszarnia) 

14.01.20      15:00     Ługi Ujskie 34-45 strona kościoła. Liliowa

15.01.20      15:00      Ługi Ujskie 46-69 strona kościoła 

16.01.20       15:00      Ługi Ujskie 80-93 górka 

17.01.20       15:00      Ługi Ujskie 94- 99 strona kościoła, Brzozowa, Sosnowa, Dębowa,

                                 Sosnowa.

18.01.20       09:00      Ługi Ujskie 1- 11 druga strona 

19.01.20       15:00      Ługi Ujskie 12- 22a Nad Notecją 

20.01.20       15:00      Ługi Ujskie 79- 64

21 .01.19      15:00 Ługi Ujskie 59- do końca w stronę Stobna