PROPOZYCJA KOLęDY 2018

 

Data          Godz.                                         Trasa 

27.12.16     15:00       Lipowa (Stobno 37)- Wrząca 1-4 

28.12.16     15:00       Wrzaca Blok 15 i 16 

29.12.16      15:00       Wrząca Blok 5 i 6 - 9

30.12.2017      09:00          Gajówka, las, Rybakówka Stacja.

03.12.18      15:00       Kasztanowa CPN- dwie strony Łaszcz Tadeusz 

04.01.18      15:00       Kasztanowa Strona Kościoła 

06.01.18      15:00       Wspólna 

08.01.18      15:00      Malinowa Lipowa strona kościoła 

09.01.18      15:00      Henkel Lipowa po przeciwnej stronie kościoła 

10.01.18     15:00       Kasztanowa po przeciwnej stronie koscioła 

11.01.18      15:00      Brzozowa 

12.01.18      15:00      Ujska 

13.01.18       9:00      Akacjowa Topolowa( Suszarnia) 

14.01.18      15:00     Ługi Ujskie 34-45 strona kościoła. Liliowa

15.01.18      15:00      Ługi Ujskie 46-69 strona kościoła 

16.01.18       15:00      Ługi Ujskie 80-93 górka 

17.01.18       15:00      Ługi Ujskie 94- 99 strona kościoła, Brzozowa, Sosnowa, Dębowa,

                                  Sosnowa.

18.01.18       15:00      Ługi Ujskie 1- 11 druga strona 

19.01.18       15:00      Ługi Ujskie 12- 22a Nad Notecją 

20.01.18       09:00      Ługi Ujskie 79- 64

21 .01.18      15:00 Ługi Ujskie 59- do końca w stronę Stobna