PROPOZYCJA KOLęDY 2017

 

Data          Godz.                                         Trasa 

27.12.16     15:00       Lipowa (Stobno 37)- Wrząca 1-4 

28.12.16     15:00       Wrzaca Blok 15 i 16 

29.12.16      15:00       Wrząca Blok 5 i 6 - 9

30.12.16      15:00       Kasztanowa CPN- dwie strony Łaszcz Tadeusz 

02.01.17      15:00       Kasztanowa Strona Kościoła 

03.01.17      15:00       Wspólna 

04.01.17      15:00      Malinowa Lipowa strona kościoła 

05.01.17      15:00      Henkel Lipowa po przeciwnej stronie kościoła 

07.01.17       9:00       Gajówka ,las, Rybakóweka, Stacja

08.01.17     15:00       Kasztanowa po przeciwnej stronie koscioła 

09.01.17      15:00      Brzozowa 

10.01.17      15:00      Ujska 

11.01.17      15:00      Akacjowa Topolowa( Suszarnia) 

12.01.17       15:00     Ługi Ujskie 34-45 strona kościoła 

13.01.17       15:00      Ługi Ujskie 46-69 strona kościoła 

14.01.17         9:00      Ługi Ujskie 80-93 górka 

15.01.17       15:00      Ługi Ujskie 94- 99 strona kościoła 

16.01.17       15:00      Ługi Ujskie 1- 11 druga strona 

17.01.17       15:00      Ługi Ujskie 12- 22a Nad Notecją 

18.01.17       15:00      Ługi Ujskie 79- 64 

19.01.17 15:00 Ługi Ujskie 59- do końca w stronę Stobna