OGLOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA ZESłANIA DUCHA ŚWIęTEGO

 1.Intencje.

 Niedziela

  8:00 St. – Śp. Bogdana, Wandę Jachimowiczów.

10:00  ŁU-  W intencji dzieci komunijnych i ich rodzin.

12:00 St.-   Śp. Teodorę, Jana, Stefana.

Poniedziałek

17:00 ŁU – Sp. Kazimierza Małachowskiego z prośbą o łaskę nieba.

Wtorek

 17:00 ŁU-  Śp.  Tomasza Rogożnickiego 30 dzień od śmierci.

Środa

 17:00 ŁU-  Za parafian.

 18:00 St. – Śp. Wiktorię Piekarską. Janinę Aninowską. Anastazję Majewską.

  Czwartek

  17:00 ŁU – Za parafian.

  18:00 St.-  Śp. Klementynę Wolską.

Piątek

  16:00 ŁU – Śp. Janinę Majczyna. Józefę Kicińską. Mariusza Latosek.

Sobota

  17:00 ŁU- Za parafian.

  18:00 St.-  Śp. Bronisławę Paszkiewicz ( od dzieci).

Niedziela

    8:00 St. – Śp. Tadeusza Szymańskiego 23 r. śm. oraz rodziców.

  10:00  ŁU- Śp. Leonardę , Adolfa Półtorak.

  12:00 St.-   W intencji dzieci komunijnych.

2.  W związku małego zainteresowania się pielgrzymką do Częstochowy

     pielgrzymka się nie odbędzie.

4.  Nabożeństwo majowe  będzie  odprawiane:

     St.-  Środa, Czwartek, i Sobota  o godzinie 18:00 proszę samemu odprawić ,Niedziela-11:30

     ŁU- O godzinie16:30 Piątek 15:30 , Niedziela-9:30

            We Wrzącej – o godzinie 17:00 przy figurze.

5. W tym tygodni Msze św. będą odprawiane

       ŁU – przez cały tydzień -17:00 

       St-   Środa,  Czwartek,  Sobota-18:00

       Kancelaria czynna  18:30- 19:00

6. Okazja do adoracji Pana Jezusa w Najświętszym  Sakramencie będzie:

    czasie nabożeństw majowych

7.W tym tygodniu odbędą się spotkania i próby dla rodziców i dzieci które mają

przystąpić do I komunii świętej

   St.- Czwartek – 18:30  Sobota 10:00 – Spowiedź  św.

 8..W tym tygodniu wspominamy:

      Poniedziałek- Święto NMP Matki Kościoła.

      Piątek – Wsp. NMP Wspomożycielki Wiernych

9     W niedzielę   26.05.2013  o godzinie 12:30 w Pile  od placu przed Kościołem św. Antoniego  rozpocznie się Marsz dla życia a zakończy się przy pomniku Ojca Świętego   Jana Pawła II   Wszyscy organizatorzy zapraszają na ten marsz aby podkreślić że najważniejsza  jest rodzina.

11.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie  kościoła.

       W tym tygodniu proszę:  Rodzice dzieci komunijnych.

 

     W ty tygodniu do Pana odeszła Krystyna Teodozja Germann

      Do nieba została zabrana Liliana Szonda.