OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 7 NIEDZIELA WIELKANOCNA ROK A

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Tadeusza Szymańskiego w 27 r. śm. Oraz Stefanię, Józefa Szymańskich.

10:00 ŁU- Śp. Mariannę, Edwarda Tarnawskich. Jadwigę, Władysława Turlej.

12:00 St.- Śp. Aniele, Czesława, Konrada, Stanisława Sajnów. Zygmunta Tryba,

                        Przemysława.

Wtorek

17:00 ŁU – Śp. Henrykę Józefę, Władysława Świątek ( od sąsiadów).

Środa

18:00 St. – Śp. Władysława Zielińskiego ( od rodziny Mielczarków).

Czwartek

18:00 St.- Śp. Władysława Zielińskiego ( od brata Bogdana z rodziną z Bielska Białej)

Piątek

17:00 ŁU- Za parafian.

18:00 St.- Śp. Władysława Zielińskiego ( od żony).

Sobota

18:00 St.- Śp. Wiktorię , Andrzeja i rodziców z obojga stron.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Emilię Sochaj w 1 r. śm. ( od córek z rodzinami)

10:00 ŁU- Aby nowi kapłani naszej diecezji obfitowali w potrzebne im łaski i dawali

                żywe świadectwo wiary we wspólnotach, do których zostaną posłani.

                Aby odpowiedzialni za narody zdecydowanie dokładali starań, by położyć

                kres handlowi bronią, który jest przyczyną wielu niewinnych ofiar.

                O nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego.

12:00 St.- .- Aby nowi kapłani naszej diecezji obfitowali w potrzebne im łaski i dawali

                    żywe świadectwo wiary we wspólnotach, do których zostaną posłani.

                    Aby odpowiedzialni za narody zdecydowanie dokładali starań, by

                    położyć kres handlowi bronią, który jest przyczyną wielu niewinnych

                     ofiar.

                    O nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego

2. Nabożeństwo majowe będzie odprawiane:

St.-Środa 18:30 ,Niedziela-11:40

ŁU- O godzinie16:30 , Niedziela-9:40

3. Okazja do adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie będzie:

St- Czwartek – 17:00

ŁU- Piątek 16:00

4.Dzisiaj gościmy w naszej parafii kleryka WSD z Koszalina który odczyta list

    ks. Rektora i będzie zbierał ofiary po Mszy św. na WSD.

5. W czwartek rozpoczniemy nabożeństwo czerwcowe.

St. Czwartek, Piątek, Sobota – 18:30 Niedziela 11:40

ŁU- 16:30 Niedziela 9:40

6.W tym tygodniu mamy I piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi będzie:

St. Czwartek- 17:00

ŁU Piątek – 16:00

Chorych odwiedzę w Piątek od godziny 8:30.

7. Próba dzieci komunijnych będzie: St. Środa, Czwartek, Piątek – 18:40

8.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu

   proszę: Król Danuta, Król Dariusz

Zapowiedzi

Staszewski Sebastian kaw. Ługi Ujskie

Soboń Paulina panna Ługi Ujskie.

 

Krauze Marcin kaw. Ujscie

Matkowska Anna Kinga panna  Ługi Ujskie