OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 6 NIEDZIELA ZWYKłA ROK A

Parafia Rzymskokatolicka                      Stobno 2023.02.12

 p.w. Św. Franciszka z Asyżu

 Stobno Kasztanowa 14

 64-905 Stobno

 Kom 607052061

 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

 Ogłoszenia duszpasterskie 6 Niedziela zwykła rok A

 ,, Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie wieksza niż uczonych

 w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do króleatwa niebieskiego”

 . Jezus wzywa nas dzisiaj do sprawiedliwości, która sprowadza

 siędo naszej odpowiedzi na wolę Boga wyrażoną w przykazaniach

 . Ta sprawiedliwość to ,, sprawa serca”, przemienionego

  i zaangażowanego w czynie dobra. U progu twj Eucharystii

 wzbudżmy w sobie szczere pragnienie podążania za słowem

 Jezusa, aby nasze zangażowanie w świecie przynosiło obfite

 owoce.

 1.Intencje.

 Niedziela

    8:00 St. – Sp. Zmarłych dziatków z rodzin: Zielińskich,

                        Feciuchów, Wolskich, Adamczyków

                        ( od wnuków).

 10:00 ŁU- Śp. Jerzego , Bronisławę Kalczyńskich.

 12:00 St. – Śp. Eugeniusza Antoszczak w 30 r. śm.

                       ( od żony i dzieci).

 Poniedziałek

 17:00 St.- Sp. Danutę Homka ++ Basza

 Wtorek

 17:00 ŁU- Za parafian

 Środa

 17:00 St. – Za parafian.

 Czwartek

 17:00 St.- Za parafian.

 Piątek

 17:00 ŁU.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jana i jego

                rodziny.

 Sobota

 15:00 St.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla

                Igi Szebeszowicz i jej rodziny z okazji chrztu św.

 17:00 St.- Śp. Jerzego Andrzejczaka ( od Franciszka Podgórskiego i

                     Mileny i Artura Paszkiewiczów).

 Niedziela

    8:00 St. – Śp. Jerzego Andrzejczaka w 30 dzień śm.

 10:00 ŁU- Śp. Czesława Łzarczyka.

 12:00 St. – Śp. Antoninę Połyniak w 1 r. śm. I zmarłych z rodziny

                       Połyniak i Tutko.

 2. Zachęcam do cotygodniowej adoracji Pana Jezusa

    w najświętszym Sakramencie:

     Stobno – Czwartek godzina 16:00

     Ługi Ujskie – Piątek godzina 16:00

 3. Spotkanie z bierzmowanymi odbędzie się:

     Ługi Ujskie w Piątek 17:00

     Stobno Sobota-17:00

 4. W przyszła niedziele taca jest przeznaczona na budujące się

     kościoły.