OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 6 NIEDZIELA ZWYKłA ROK A

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St. - Śp. Józefę Błaś.

10:00 ŁU- Śp. Annę, Edmunda.

12:00 St. – Śp. Juliana, Stanisława Ziółkowskich. Stanisława Głusik.

Wtorek

17:00 ŁU- Za parafian.

Środa

17:00 St.- Za parafian.

Czwartek

17:00 St.- Za parafian.

Piątek 17:00 ŁU- Śp. Alfredę Mnich ( od syna Adama z rodziną)

Sobota

17:0 0 St.- Śp. Fotię Szymona, Piotra Rybeńskich .Julię Szczerba.

17:30 St.- Śp. Stanisława Łaszcza 20 r. śm. Bronisławę. ( od Haliny z mężem)

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Jana Kopciał ( od Genowefy i Władysława Zielińskich)

10:00 ŁU- Śp. Henryka Kazimierczaka ( od syna Sławomira z rodziną)

12:00 St. – Śp. Jana Kopciał ( od Antoniny Tyrlicz z synem).

2. Zachęcam do cotygodniowej adoracji Pana Jezusa w najświętszym Sakramencie:

Stobno – Czwartek godzina 16:00

Ługi Ujskie – Piątek godzina 16:00

3.Kancelaria parafialne jest czynna codziennie po Mszy św. oprócz poniedziałku.

18:00 do 18:30

4. W przyszłą niedzielę po Mszy św. odbędzie się zbiórka na chleb św. Antoniego

czyli Caritas.

5.Taca z przyszłej niedzieli jest przeznaczona na ogrzewanie kościoła.

6. W piątek o godzinie 19:00 odbędzie się spotkanie z bierzmowanymi grupa I.

7. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godzinie 12:00 w Stobnie pragnę się spotkać

z rodzicami młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.

8.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu proszę:

Moroch Andrzej Paszkiewicz Artur.

W tym tygodniu do Pana odeszli:

Wąsek Waldemar

Mnich Alfreda