OGLOSZENIA DUSZPASTERSKIE 5 NIEDZIELA ZWYKłA ROK A

1.Intencje.

Niedziela

  8:00 St. – Śp. Rodziców Adele, Bazylego oraz zmarłych z rodziny.

10:00 ŁU – Aby na terenach misyjnych nie brakowało świadków Ewangelii

                   ukazujących swoim życiem miłość Boga do każdego człowieka.

                   Aby ludzie przeżywający próby, zwłaszcza ubodzy, uchodźcy i spychani

                    na margines, spotkali się z przyjęciem i znajdowali wsparcie w naszych

                    wspólnotach.

                    O wyzwolenie z nałogów Naszych parafian.

12:00 St.  Aby na terenach misyjnych nie brakowało świadków Ewangelii

                ukazujących swoim życiem miłość Boga do każdego człowieka.

                Aby ludzie przeżywający próby, zwłaszcza ubodzy, uchodźcy i spychani

                 na margines, spotkali się z przyjęciem i znajdowali wsparcie w naszych

                 wspólnotach.

                 O wyzwolenie z nałogów Naszych parafian.

Poniedziałek

17:00 St.- Za parafian.

Wtorek

17:00 ŁU- Za parafian.

Środa

17:00 St.- Za parafian.

Czwartek

17:00 St.- Śp. Rodziców Jana, Teodorę. Jana , Zofię i brata Stefana.

Piątek

17:00 ŁU- Za parafian.

Sobota

17:00 ŁU- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Julianny z okazji 70 urodzin.

18:00 St.- Śp. Jakuba Aninowskiego w dniu urodzin.

Niedziela

  8:00 St. - Śp. Józefę Błaś.

10:00 ŁU-

12:00 St. – Śp. Juliana, Stanisława Ziółkowskich. Stanisława Głusik.

2. Zachęcam do cotygodniowej adoracji Pana Jezusa w najświętszym sakramencie:

    Stobno – Czwartek godzina 16:00

    Ługi Ujskie – Piątek godzina 16:00

3.Kancelaria parafialne jest czynna codziennie po Mszy św. oprócz poniedziałku.

   18:00 do 18:30

4.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła.

W tym tygodniu proszę: Słaby Roman, Fryca Grzegorz.