OGLOSZENIA DUSZPASTERSKIE 5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.ROK A

1.Intencje.

 Niedziela

    8:00 St. – Śp. Ingę Pływaczyk w 8 r. śm. Kazimierza.

  10:00 ŁU – Za duszę w czysciu cierpiące.

 12:00 St.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Pawła z okazji

                39 r. ur. Anni, Oliwi, Tymona.

 Wtorek

 17:00 ŁU- Za dusze w czyścu cierpiące.

 Środa

 17:00 St. – Sp. ++ Staszczaków Anastazję, Pawła. Skrypaków

                       Marię, Stefana,Marię,TeodoręPłaskoniów,

                       Połyniaków.

 Czwartek

 18:00 St.- Za parafian.

 Piątek

 17:00 ŁU – Za duszę w czyścu cierpiace.

 Sobota

 18:00 St.- Śp. Mieczysława Głusik ( od żony Bożeny).

 Niedziela

    8:00 St. – Śp. Marię, Stefana, Kaczmarków. Patryka Piątka.

 10:00 ŁU- O potrzebne łaski dla członków Rodziny Przyjaciół

                Seminarium Koszalińskiego, aby ich modlitwy i ofiary

                zostały hojnie wynagrodzone.

                Módlmy się, aby zaangażowanie pracowników służby

                zdrowia w opiekę nad osobami chorymi i starszymi,

                szczególnie w krajach najuboższych, było wspierane

                przez rządy i lokalne wspólnoty.

                O pokoj na świecie.

 12:00 St. – O potrzebne łaski dla członków Rodziny Przyjaciół

                 Seminarium Koszalińskiego, aby ich modlitwy i ofiary

                 zostały hojnie wynagrodzone.

                 Módlmy się, aby zaangażowanie pracowników służby

                 zdrowia w opiekę nad osobami chorymi i starszymi,

                 szczególnie w krajach najuboższych, było wspierane

                 przez rządy i lokalne wspólnoty.

                 O pokoj na świecie.

 2. W Wielkim Poście gromadzimy się na nabożeństwach:

    Piątek- Droga krzyżowa

    ŁU- 16:30 ,

    St-18:00

Niedziela - Gorzkie Żale

  ŁU – 9:40.

  St- 11:40

 3.Kancelaria parafialna jest czynna codziennie po Mszy św.

    oprócz poniedziałku.

 4. Zachęcam do Adoracji Pana Jezusa w Najświętszym

     Sakramencie :

    St- Czwartek-17:00

    ŁU.- Piątek 16:00

5.W Piątek odbędzie się spotkania z młodzieżą przygotowującą

  się do Bierzmowania.

   ŁU- godzina 16:30 na drodze krzyżowej i potem Msza św.

   St.- godzina 18:00 na drodze krzyżowej .

6 W tym roku Droga Krzyżowa przez miejscowość odbędzie się

   w Niedziele Palmową o godzinie 15:00 w Wrzącej

7. O wystrój ciemnicy i Bożego grobu zatroszczą się mieszkańcy

   St- mieszkańcy Stobna po przeciwnej stronie kościoła

        i bierzmowani

  ŁU -mieszkańcy po przeciwnej stronie Kościoła i bierzmowani.

8. W czwartek po Mszy św. w Stobnie o godzinie 18:30

    odbędzie się spotkanie z lektorami, z grupą synodalną i osoby

    które by chciały brać udział w prowadzeniu drogi Krzyzowej i

    w Radzie Duszpasterskiej w naszej parafii.

 9 Dzisiaj po Mszy św. w Ługach Ujskich  odbędzie się zbiórka

   na kwiaty do Bożego Grobu.

 10. Parafia Św. Mikołaja w Ujściu zaprasza na Misterium

       Kalwaryjskie , które odbędzie się w Sobote 1.04. 2023 na

       Kalwarii Ujskiej o godzinie 19:00.