OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 4 NIEDZIELA WIELKANOCNA

 

1.Intencje.

 Niedziela

   8:00 St. – Śp. Piotra, Marię, Jerzego Grzegorczyk. Janinę, Edwarda

                         Rucińskich.

10:00  ŁU-  O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Anny, Romana Matusiak

                   w 15 r. ślubu

12:00 St.-  Śp.  Wojciecha, Marię, Dariusza, Adama, Teresę Mitraszewskich.

Poniedziałek

18:00 St.- Śp. Bogdana Jurczyńskiego 6 r. śm.

Wtorek

 17:00 ŁU-  Śp. Feliksę Zwolińską ( od syna Henryka i Wiesława)

 Środa

 18:00 St. – Za parafian.

 Czwartek

  18:00 St.-  Za parafian.

Piątek

  17:00 ŁU – Za parafian.

  18:00 St.- Śp. Feliksa Kotrułę i rodziców z obojga stron.

Sobota

  17:00 St.- Śp. Rodziców Marię 20 r. śm. Jana Demczar. Annę, Włodzimierza

                         Opszańskich . Brata Andrzeja i dziadków  Gybów.

Niedziela

  8:00 St. – Śp. Bronisławę Paszkiewicz. Aleksandra, Stanisławę Paszkiewicz.

                        Stefanię , Stanisława Kotułów.

10:00  ŁU-  Abyśmy, odrzucając kulturę obojętności, mogli zajmować się

                    cierpieniami bliźniego, a szczególnie chorych i ubogich.

                    Aby wstawiennictwo Maryi pomogło chrześcijanom żyjącym w

                    zsekularyzowanych środowiskach z godnością głosić Jezusa.

                    O nowe i liczne powołania do kapłaństwa.

12:00 St.-   -  Abyśmy, odrzucając kulturę obojętności, mogli zajmować się

                    cierpieniami bliźniego, a szczególnie chorych i ubogich.

                    Aby wstawiennictwo Maryi pomogło chrześcijanom żyjącym w

                    zsekularyzowanych środowiskach z godnością głosić Jezusa.

                    O nowe i liczne powołania do kapłaństwa.

 

 2. W tym tygodniu mamy I Piątek miesiąca . Okazja do spowiedzi będzie:

      St.- Czwartek od godziny 17:00

      ŁU.- Piątek od godziny 16:00

      Chorych odwiedzę w Piątek od godziny 8:30.

3. Okazja do adoracji Pana Jezusa w Najświętszym  Sakramencie będzie:

    St.- Czwartek od 17:00- 18:00

    ŁU- Piątek 0d 16:00-17:00

4. W piątek rozpoczynamy nabożeństwo majowe. Nabożeństwo będzie

    Odprawiane:

    St.- Piątek, Sobota-18:30

    ŁU- 16:30

5. W przyszłą niedziele w Stobnie o godzinie 12:00 odbędzie się poświęcenie

    medalików i  spotkanie z rodzicami dzieci komunijnych.

6.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie  kościoła.

       W tym tygodniu proszę: Grzybowski Kazimierz, Stasik Robert