OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 33 NIEDZIELA ZWYKłA ROK C

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St. –Śp. Julię Szczerba ( od sąsiadów)

10:00 ŁU – Śp. Bronisławę, Stanisława, Kazimierza, Henryka Cieslak.

12:00 St – Śp. Klementyne, Edmunda, Ryszarda Wolskich. Juliana Kobiałko.

                       Romualda Ereńskiego

Wtorek

17:00 ŁU – Za parafian.

Środa

17:00 St –Śp. Teresę Kulasek ++ Kulasków.

Czwartek

17:00 St- Śp. Michała, Martę, Stefana, Antoniego, Stefana z rodziny Pawełczaków.

                      Marię, Piotra Dziubaków.

Piątek

17:00 ŁU- Śp. Henryka Kazimierczak( od żony)

Sobota

17:0 0 St – O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Ks. Janusza Kozłowskiego z okazji

                  imienin . ( od przyjaciół ).

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Bronisławę Paszkiewicz. Stanisławę, Aleksandra Paszkiewicz.

                         Stefanię, Stanisława Kotułów.

10:00 ŁU – O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny Pakułów.

12:00 St – Śp. Marię, Pelagię, Jana, Makarego Fuczko. Wiktorię, Pawła , Mirka Maślej.

                       Melanię , Józefa, Annę, Pawła Sobczyk. Stefanię , Jana Żyła.

2. Adoracja przed najświętszym sakramentem będzie:

    St.- Czwartek 16:00,

    ŁU- Piątek 16:00

3. Za zmarłych polecanych w modlitwie wypominkowej będziemy się modlić

     piętnaście minut przed Mszą św.

4.Dzisiaj obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem prześladowanym.

    Po Mszy św. odbędzie się zbiórka na ,, Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

5.W piątek o godzinie 19:00 odbędzie się spotkanie z młodzieżą przygotowującą się

   do bierzmowania Gr. I

6.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu proszę:

   Wójtowicz Grażyna, Grzybowski Kazimierz.