OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 33 NIEDZIELA ZWYKłA ROK B

Parafia Rzymskokatolicka                                              Stobno 2018.11.18

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Trzcianka

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

              Ogłoszenia duszpasterskie 33 Niedziela Zwykła rok B

W śpiewie przed Ewangelią usłyszymy słowa: ,, Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie,

abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym”. Wyznaczamy sobie w życiu różne cele,

czekamy na konkretne wydarzenia. Nie możemy jednak zapominać o zapowiedzi

powtórnego przyjścia Chrystusa. Kiedy nastąpi koniec tego świata. Wyrazem naszego

czuwania w oczekiwaniu na ten dzień jest życie w prawdzie i pamięć o Bogu w naszej

codzienności.

1.Intencje.

Niedziela

  8:00 St. – O drowie i błogosławieństwo Boże dla ks. Proboszcza z okazji imienin.

                  ( od Amelki z rodziną)

10:00 ŁU – Śp. Bolesława Turlej.

12:00 St. – Śp. Feliksa Kotułę.

Poniedziałek

17:00 St.- Śp. Jakuba Ambrozuka w 7 r. śm.

Wtorek

17:00 ŁU – O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Ks. Proboszcza z okazji imienin.

                 ( od Żywego Różańca).

Środa

17:00 St.- Śp. Opszańskiego Bolesława, Zofię, Romanę i rodziców z obydwóch stron.

Czwartek

17:00 St- Śp. Mariana, Jana, Karolinę Okrój.

Piątek

17:00 ŁU- Za parafian.

Sobota

17:0 0 St – Śp. Władysława w 38 r. śm. I Zofię Jaremczuk.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Czesławę, Feliksa Stańczyk.

 10:00 ŁU – Śp. Mieczysłaqwa Mirowskiego w 5 r. śm. Franciszka, Agnieszkę, Józefa,

                        Mariana, Czesławę Mirowskich.

 12:00 St – Śp. Zofię, Tadeusza, Mieczysława Pyziak.

 2. Adoracja przed najświętszym sakramentem będzie:

 St.- Czwartek 16:00,

 ŁU- Piątek 16:00

 3. Za zmarłych polecanych w modlitwie wypominkowej będziemy się modlić piętnaście

     minut przed Mszą św.

 4.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu proszę:

    Strzelecki Kazimierz, Wolski Adam, Feciuch Zenon.

W sobotę zmarł ks, Leonard Zych proboszcz w Motylewie .Módlmy się za zmarłego kapłana.